cisr i tabiı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte cisr i tabiı kelimesinin manası:

 1. Bk. doğal köprü

cisr i tabiı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sevk i tabiı: Bk. içgüdü Devamını Oku

 • cisr: (C.: Cüsur-Ecsür) Köprü. Ağaçtan olan köprü. Devamını Oku

 • hüseyini cisrı: (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt’tendir. Cami-ül Ezher’de tahsil görmüş ve zamanının dini, edebi ve felsefi ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri “Risale-i Hamidiye”sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, kitap olarak neşretmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hüseyin-i cisrî) Devamını Oku

 • tabi: Bir kimsenin, bir kuruluşun, bir devletin etkisi altında, güdümünde olma durumu Örnek: Sanki bütün kamara, bütün halk, onlara tabi, onlara mahkûmdu. P. Safa Basıcı. Yayımcı. Devamını Oku

 • mütabi: Tabi olan, uyan. Devamını Oku

 • tabi berat: Bk. bağlı bulgu belgesi Devamını Oku

 • tabi çocuk: Bk. bağımlı çocuk Devamını Oku

 • tabi hadiseler: Bk. bağımlı olaylar Devamını Oku

 • tezaddı tabi: Sonradan gelenin, tabi olanın zıt olması. Tabi olanın zıt oluşu. (Osmanlıca’da yazılışı: tezadd-ı tâbi’) Devamını Oku

 • tabiı mihmandar: Bk. doğal konakçı Devamını Oku

 • tabi olmak: Birinin buyruğu altına girmek, bir şeye ya da bir kimseye bağlı olmak. Devamını Oku

 • bi t tabi: tabiatiyle; doğal olarak Devamını Oku

 • mütabiın: (Mütabi’. C.) Tabi olanlar, uyanlar, iktida edenler. (Osmanlıca’da yazılışı: mütabiîn) Devamını Oku

 • tabi müesseseler: Bk. bağlı kurumlar Devamını Oku

 • vergiye tabi gelir: Bk. vergi ile bağımlı gelir Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar