cisri muallak sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte cisri muallak kelimesinin manası:

 1. Asma köprü. (Osmanlıca'da yazılışı: cisr-i muallâk)

cisri muallak ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dergahı mualla: Büyük kapı. (Osmanlıca’da yazılışı: dergâh-ı muallâ) Devamını Oku

 • sakfı mualla: Yüksek gökyüzü. (Osmanlıca’da yazılışı: sakf-ı muallâ) Devamını Oku

 • dameni mualla: Yüksek şerefli damen, mualla etek. (Osmanlıca’da yazılışı: dâmen-i muallâ) Devamını Oku

 • padlock: Asma kilit Asma kilitle kilitlemek, asma kilit vurmak. Devamını Oku

 • takı mualla: Yüksek şerefe. Yüksek kubbe. (Osmanlıca’da yazılışı: tâk-ı muallâ) Devamını Oku

 • ikinci asma kat: Birden çok asma katlı seyir yerleri olan tiyatrolardaikinci asma kat. Devamını Oku

 • muallak: Asılmış, asılı. Sonuca bağlanmamış, sürüncemede kalmış Örnek: Komite mahkemesince verilip de nasılsa icra olunmayan muallak kararları yerine getirirdi. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • hüseyini cisrı: (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt’tendir. Cami-ül Ezher’de tahsil görmüş ve zamanının dini, edebi ve felsefi ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri “Risale-i Hamidiye”sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, kitap olarak neşretmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: hüseyin-i cisrî) Devamını Oku

 • entresol: Zemin katı ile birinci kat arasındaki kat, asma kat. Asma kat Devamını Oku

 • truancy: Okul kaçkınlığı, dersi asma. Dersi asma, okulu asma Devamını Oku

 • filoksera: Asma biti. Asma bitinin yol açtığı bağ hastalığı. Devamını Oku

 • mezzanine: Asma kat Ara kat Tiyatro Devamını Oku

 • skyway: Hava yolu Asma yol. Havayolu, Devamını Oku

 • vine: Asma Asma, bağ kütüğü Sarılgan Devamını Oku

 • suspension: Asma, asılma, talik edilme Geçici tatil Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar