civlsm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte civlsm kelimesinin manası:

 1. İyi vatandaş olma.

civlsm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yurttaşlık: Yurttaş olma, bir yurtta doğup büyüme veya yaşamış olma durumu, vatandaşlık. Vatandaşlık. Devamını Oku

 • became a citizen: VatandaşŸ oldu, vatandaşŸlığŸa geçti, vatandaşŸlığŸa kabul edildi Devamını Oku

 • law abiding citizen: Kanuna uyan vatandaşŸ, kanunu destekleyen vatandaşŸ, kanuna sadık olan vatandaşŸ Devamını Oku

 • uyruk: Bir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olma durumu, tebaa. Bir kimsenin etkisi altında olma durumu, körü körüne bağlanma, gözü kapalı inanma. Devamını Oku

 • çifte vatandaşlık: Çifte vatandaş olma durumu. Devamını Oku

 • naturalization: [naturalization (Amer.) ] yurttaşlığa kabul, vatandaş olma YurttaşŸLığŸA kabul, vatandaşŸ olma Devamını Oku

 • nationalized: YerlileşŸTirilmişŸ, vatandaşŸlık verilmişŸ; vatandaşŸlığŸa kabul edilmişŸ (ayrıca nationalised) Devamını Oku

 • waiver of citizenship: VatandaşŸLıktan feragat, vatandaşŸlığŸı bırakma, vatandaşŸlıktan çıkma, vatandaşŸlıktan çıkarılma Devamını Oku

 • subject 1: (hükümdarlığŸa tabi olan) vatandaşŸ: a British subject Britanya vatandaşŸı. konu, mevzu. (okul, lise veya üniversitede belirli bir Devamını Oku

 • defense of the citizenry: VatandaşŸLarın savunulması, ülke vatandaşŸlarının düşŸmana karşŸı korunması Devamını Oku

 • denaturalization: (Amerikan İngilizcesi) doğŸal özelliklerin değŸişŸtirilmesi veya ortadan kaldırılması; vatandaşŸlık hakları ve ayrıcalıklarının elinden alınması, vatandaşŸlıktan çıkarılma (denaturalisation olarak da yazılır) Devamını Oku

 • attainder: Manevi ölüm, idam mahkumunun vatandaşlık haklarını kaybetmesi İdam hükmü verilmesi veya kanun dışı ilân edilmesi hallerinde bir kimsenin bütün vatandaşlık haklarını kaybetmesi Devamını Oku

 • canadian citizen: Kanada vatandaşŸı, Kanada ülkesi (Kuzey Amerika’da bir ülke) vatandaşŸı Devamını Oku

 • nanny state: (KonuşŸma Dili) dadı devlet, vatandaşŸlarının refahı ve yaşŸamları üzerinde aşŸırı kontrole sahip olan ve halkın çıkarlarını en iyi şŸekilde düşŸünen devlet, vatandaşŸlarının yaşŸamlarına karışŸan ve kontrol ve himaye eden otoriter devlet Devamını Oku

 • bağlılık: Bağlı olma durumu, merbutiyet. Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat Örnek: Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Anayasa Bağlılaşım. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar