clausal sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte clausal kelimesinin manası:

 1. Cümle ile alakalı; özne ve yüklem içeren bir cümlenin parçası ile alakalı (Gramer)

clausal ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dil bilgisi: Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer. Çeşitli düzeydeki okullarda, Türkçenin ses, şekil ve cümle yapısı ile cümlenin ögeleri arasındaki anlam ilişkilerini öğreten bilgi Devamını Oku

 • tümcenin öğeleri: (Derleme.. cümlenin üyeleri) Tümcenin anlaşılmasında başlıca görevi yüklenmiş olan sözcükler: Özne, yüklem ve tümleçler. Devamını Oku

 • grammar: Gramer, sarf, dilbilgisi Gram’er kitabı Devamını Oku

 • yüklem birliği: Yüklem öbeği. (Derleme.. yüklem öbeği, yüklem grubu) Yüklemle birlikte kullanılan sözcük veya tamlamalar: Bu ev, Ihlamur’a giden birbirine paralel dik yokuşlardan birinin hemen tepesindedir; Yalı, gezmekle, seyretmekle doyulmaz bir güzellikteydi Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • verbal clause: Fiil tümce, fiil tümceciğŸi, bir cümlenin fiil olarak işŸlev gören tümceciğŸi (Gramer) Devamını Oku

 • özellik yüklemi: Birli yüklem; içlemi bir özellik olan yüklem. Devamını Oku

 • parsing: Gramer bakımından incelemek Gramer açisindan inceleme Devamını Oku

 • son baş yinelemesi: (Söz sanatı terimi) Bir cümlenin veya bir dizenin sonunu, arkadan gelen cümlenin veya dizenin başında tekrarlama. Devamını Oku

 • dağıtılmamış terim: Bir özne-yüklem önermesinin bir teriminin dağıtılmamış olması, bu terimin özne-yüklem önermesinin yasal biçiminde olumsuzlamalı olarak geçmemesi demektir. || Krş.. dağıtılmış terim. Örn. (…) Devamını Oku

 • dağıtılmış terim: Bir özne-yüklem önermesinin bir teriminin dağıtılmış olması, bu terimin özne-yüklem önermesinin yasal biçiminde olumsuzlamalı olarak geçmesi demektir. ||Krş.. dağıtılmamış terim, Örn. (…) Devamını Oku

 • civilizational: SosyalleşŸMek ve medenileşŸmekle alakalı; son derece gelişŸmişŸ bir toplumla alakalı; belirli bir yer veya insanlar toplumu ve kültürü ile alakalı (ayrıca ‘civilisational’) Devamını Oku

 • attribute: Vermek, yüklemek, isnat etmek, atfetmek, hamletmek Bağlamak, dayandırmak, atfetmek, yormak Devamını Oku

 • edat grubu: Edat tümleci. Bir ad veya ad soylu kelimeden sonra gelen edatın, eklendiği kelime ile birlikte oluşturduğu grup. Edat grupları cümle içinde sıfat ve zarf görevindedir. Cümlenin kuruluşuna yüklem olarak da Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar