Clausius Clapeyron eşitliği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Clausius Clapeyron eşitliği kelimesinin manası:

 1. Sıvının buhar basıncı üzerine sıcaklığın etkisini gösteren bağıntı. log P=-(L/4,58T)+C, T mutlak sıcaklık P buhar basıncı, L (cal/mol) molar buharlaşma ısısıdır. İntegrali alınmış şekli, Burada; T760, 760 mm Hg'daki, Tp P (mm Hg)'deki kaynama noktasıdır. L cal/mol ise R=1,986 cal.mol-1.K-1' dir.

Clausius Clapeyron eşitliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kütle denkliği eşitliği: Bir çözeltideki bir maddenin molar analitik derişiminin o maddeden türeyen türlerin molar denge derişimleri cinsinden ifadesi. Devamını Oku

 • fahrenhayt ölçeği: Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama noktasını 212° ve buzun erime noktasını 32° olarak alan sıcaklık ölçeği. Devamını Oku

 • kızgın: Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış Örnek: Kızgın bir demire dökülen damla iz bırakmaz, buhar olur. C. Meriç Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir Devamını Oku

 • gizilgüç eşitliği: Beynin zarar görmeyen bir parçasının, zarar gören bölgelerin görevlerini üzerine alıp yapabilmesi gücü. (Lashley’e göregizilgüç eşitliği kitle etkinliği kavramına bağlıdır ve yalnız beyin kabuğu için değil, kabuk altı için de doğru olduğu görülmektedir.) Devamını Oku

 • celsius ölçeği: Suyun donma sıcaklığını 0 ve ölçünlü koşullar altında kaynama sıcaklığını 100 derece sayarak düzenlenen sıcaklık ölçeği. Suyun donma sıcaklığını 0 ve ölçünlü koşullar altında kaynama sıcaklığını 100 derece sayarak düzenlenen Devamını Oku

 • santigrat: Suyun buz olma noktasını 0, buharlaşma noktasını 100 sayarak arasını derece olarak adlandıran yüz eşit kısma bölme yoluyla bulunan ısı ölçeği. Bir atmosfer basınç altındaki suyun kaynama sıcaklığı ile buzun Devamını Oku

 • eşitliğin geçişme özelliği: (…) Devamını Oku

 • fourier dönüşümü için parseval eşitliği: (…) Devamını Oku

 • regresyon eşitliği: Bk. bağlanım eşitliği Devamını Oku

 • fırsat eşitliği: Sunulan olanaklardan herkesin ayrım yapılmaksızın eşit biçimde yararlanması. Bir ülkedeki eğitim, iş gibi her türlü olanaktan her bireyin eşit yararlanma hakkına sahip olması. Devamını Oku

 • van Deemter eşitliği: Tabaka yüksekliğine eddy difüzyonunun, moleküler difüzyonun ve kütle aktarımının etkisiyle ilgili bir bağıntı. Devamını Oku

 • sıcaklık ölçeği: Bir atm. basınçtaki arı suyun donma ve kaynama sıcaklıkları gibi belirli iki fiziksel dönüşüm olayına, iki ayrı değer vererek, aralığı belli sayıya bölmekle sağlanan ölçek. Devamını Oku

 • ölçek birimlerinin eşitliği: Bir ölçeği oluşturan ardıl birimler arasında ölçüm ayrımlarını karşılaştırmaya elverecek biçimde eşit aralıkların bulunması. Devamını Oku

 • belirsizlik katsayısı eşitliği: Thurstone ölçek oluşturma yordamında bir sınarın ölçeğe girmesinde ölçü alınan ve yargıcıların sınarın ölçek konumu üzerindeki kümeleyici değerlendirmelerinden oluşan dağılımda sonçeyreklikle ilkçeyreklik arasındaki sayısal ayrıma bakılarak yapılan ölçüm. bkz. çeyreklik, Thurstone eşit görünen aralık ölçeği. Devamını Oku

 • belirsizlik katsayısı eşitliği: Thurstone ölçek oluşturma yordamında bir sınarın ölçeğe girmesinde ölçü alınan ve yargıcıların sınarın ölçek konumu üzerindeki kümeleyici değerlendirmelerinden oluşan dağılımda sonçeyreklikle ilkçeyreklik arasındaki sayısal ayrıma bakılarak yapılan ölçüm. bkz. çeyreklik, Thurstone eşit görünen aralık ölçeği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar