Co syncprogramı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Co syncprogramı kelimesinin manası:

 1. İneklerde daha iyi kızgınlık ve daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, tohumlama öncesi GnRH ve PGF2 alfa ile yapılan bir uyarı yöntemi. Programda önce GnRH, 7 gün sonra PGF2 alfa 2 gün sonra da tekrar GnRH verilirek aynı zamanda hayvanlar tohumlanır.

Co syncprogramı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Co syncprogramı: İneklerde daha iyi kızgınlık ve daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, tohumlama öncesi GnRH ve PGF2 alfa ile yapılan bir uyarı yöntemi. Programda önce GnRH, 7 gün sonra PGF2 alfa 2 gün sonra da tekrar GnRH verilirek aynı zamanda hayvanlar tohumlanır. Devamını Oku

 • heat syncprogramı: İneklerde daha iyi kızgınlık ve daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, ov-sync olarak bilinen yöntemin hafif değiştirilmiş şekli. Hayvanlara önce 7 gün aralıklarla GnRH, sonra PGF2 alfa enjeksiyonu ve 48-72 saat sonra da suni tohumlama yapılır. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafyasal yöntem: Masal ile kimi halkbilim ürünlerinin tarihsel ve coğrafyasal değişkenlerini, karşılaştırma yöntemi yardımıyla inceleme, bk. insanbilim okulu, karşılaştırma yöntemi, değişken, Devamını Oku

 • ovulasyon senkronizasyonu: Hayvanlarda daha yüksek oranda gebelik elde etmeyi amaçlayan, çeşitli hormonlar kullanılarak yumurtlama zamanlarının istenen zamana ayarlanması. Bu işlem hayvanlarda tek tek yapılabileceği gibi çoğunlukla ov-sync, heat sync, presync, co-sync olarak bilinen yöntemlerde de yapılır. Devamını Oku

 • hayvan coğrafyası: Hayvanların yeryüzündeki dağılışlarını inceleyen bilim dalı. Zoocoğrafya. Devamını Oku

 • tarihsel coğrafya: Coğrafyanın, ilkçağdan günümüze değin gelişim aşamalarını, bugünkü coğrafya anlayışının kurulmasını sağlayan etkinlikleri araştıran kolu. Devamını Oku

 • coğrafya konsayıları: Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktanın yerini, o noktanın enlem ve boylamını birlikte vererek saptama yöntemi, bkz. enlem, boylam. Devamını Oku

 • coşkusal toyluk: Kişinin yaptığı coşkusal tepkilerin yaşına uygun olmayışı ve daha genç ya da çocuksu bir nitelik göstermesi. Devamını Oku

 • coşumcu tasarlama: Gengüdümsel ve işleyimsel etkinlikleri bir yana bırakarak, güneş ışığı, temiz hava, açık ve yeşil alan, bitki örtüsü ve güzelduyu gibi temel insancıl değerlerin öncelik kazanmasını amaçlayan tasarlama düşüncesi. Devamını Oku

 • secom co., ltd.: ÇeşŸItli güvenlik hizmetleri ve ürünleri sağŸlayan Japon şŸirketi (güvenlik görevlileri, para nakliyesi, güvenlik sensörleri ve diğŸer ekipmanlar) Devamını Oku

 • coşkusal aşırı tepki: Deneğin, durumun önem ve özelliğinin gerektirdiğinden daha güçlü olan coşkusal tepkisi. Devamını Oku

 • japan pure chemical co., ltd.: Japan Pure Chemical Ltd.şžti., asal metal kaplaması için kimyasal formülasyonlar gelişŸtiren ve sağŸlayan Japon şŸirketi Devamını Oku

 • coğrafya okulu: Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluşum ve değişimini coğrafyasal etkenlere bağlayan bilim adamlarının kurdukları okul. bk. kültür, halk kültürü, coğrafyasal yöntem, coğrafyasal kuram. krş. tarihsel okul. Devamını Oku

 • chugoku electric power co.,: Chugoku Elektrik Enerjisişž., Chugoku bölgesine elektrik sağŸlayan Japon bir şŸirket Devamını Oku

 • gebelik başına tohumlama sayısı: Gebelik elde etmek için gerekli tohumlama sayısı. İşletmede tohumlama sayıları toplamının gebe kalan ineklerin tohumlama sayılarına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu değerin 2’nin altında olması gerekir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar