çocuk suçluluğu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çocuk suçluluğu kelimesinin manası:

 1. Tüzece sorumluluk yaşına daha girmemiş olan çocuk ve gençlerin topluma zarar veren ve yasalarca yasaklanmış davranışlarda bulunmaları durumu.

çocuk suçluluğu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • gençlik suçluluğu: Yaş bakımından yasalar önünde daha ergin sayılmayan gençlerin toplum kurallarına aykırı eylemlerde bulunmaları durumu. Devamını Oku

 • suçlu çocuk: İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve törelerine karşı koyan çocuk. Sürekli olarak yasaları çiğneme eğilimi gösteren çocuk. Devamını Oku

 • disiplin suçu: Eğitim ve iş hayatında bir kimsenin disiplin yönetmeliğine aykırı davranışı. Okul içinde ya da dışında öğrencinin disiplin yönetmeliğine göre yapmaması gereken davranışlardan birini yapması. Devamını Oku

 • toplum töresine karşı işlenen suç: Toplumun iyi saydığı davranışlara karşı kötü davranışlarda bulunma durumu. Devamını Oku

 • uyumsuz çocuk: Başka çocukların etkinliklerine katılamayacak denli düzgüsüz davranışlar gösteren çocuk. Devamını Oku

 • sorunlu çocuk: Zekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağandışı özellik gösteren, olumlu bir gelişme gösterebilmesi için özel çaba ya da eğitim isteyen çocuk. Devamını Oku

 • sorulu çocuk: Anlık, tavır, kişilik ve davranışı düzgülü çocuklarınkinden oldukça ayrılık gösteren ve gelişebilmesi özel önlemler gerektiren çocuk. Devamını Oku

 • çocuk ruhluluk: Çocuk ruhlu olma durumu. Devamını Oku

 • çocuk bakıcılığı: Çocuk bakıcısı olma durumu. Devamını Oku

 • bağımlı çocuk: İstenilen yönde gelişebilmek için ana babası ve çevresindeki başka kimseler ile iyi ilişkiler kurmaya gereksinme duyan çocuk. 2-Ana babasından, içinde yaşadığı toplumdan paraca ya da başka türlü yardım bekleyen çocuk. Devamını Oku

 • çocukça: Çocuk gibi Örnek: Doktor Hikmet yüreğinde âdeta çocukça bir sevinç duydu. Y. K. Karaosmanoğlu Çocuğa yakışır biçimde. Devamını Oku

 • çocuk yetiştirmek: Çocuğu topluma yararlı bir duruma getirmek. Devamını Oku

 • çocuk ruhlu: Çocuklara benzeyen bir iç dünyası olan, çocuksu davranışları olan (kimse). Devamını Oku

 • geri anlaklı çocuk: Anlık gelişimi yönünden ortanın altında olan çocuk. Devamını Oku

 • tutuk çocuk: Anlık, eğitim, toplum, duygu, beden gelişimi yönlerinden geri olan çocuk. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar