çoğul sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çoğul kelimesinin manası:

 1. Çokluk: Ordular. Geldik.
 2. (Derleme.. çokluk) Belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi: Evler, elmalar, ordular, evimiz, evlerimiz, geldiler, geldik, geldiniz, geliyoruz, gelelim, biz, onlar vb.

çoğul ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çoğul eki: Çokluk eki. (Derleme.. çokluk eki, cemi tasrif eki) Çoğul kavramı veren belirli ekler: -ler (ev-ler, ordu-lar, geldi-ler) ; -imiz (ev-imiz, ev-ler-imiz) ; -k (geldi-k; ge(-se-k) ; -iniz (geldi-n-iz) ; -uz Devamını Oku

 • çoğul gebelik: Tek veya birden çok sayıda biçimlenen yumurtlama sonrası bir batında iki veya daha fazla sayıda yavruya gebe kalma. Devamını Oku

 • çoğul doğum: Bir batında birden çok çocuk dünyaya getirme. Devamını Oku

 • çoğul danışma: Sorunlarından en az birkaçı ortak olan, birden çok kişiyle aynı zamanda yapılan danışma. Devamını Oku

 • çoğul ekleri: Çoğul kavramı veren belirli ekler. Devamını Oku

 • mantıkça çoğul: Topluluk ismi olmadığı halde cinsinin topunu birden anlatmak üzere kullanılan tekil kelime. ”Çocuğun biri”, ” işsizlik insanı üzer” örneklerinde çocuk ve insanmantıkça çoğuldur. Devamını Oku

 • oğlanınki oğul balı, kızınki bahçe gülü: Torun oğlandan olursa “oğul balı”, kızdan olursa “bahçe gülü” diye sevilir. Devamını Oku

 • oğul balı: Oğul arılarının yaptığı bal. Bir büyük anneye veya büyük babaya göre oğuldan olan erkek torun. Devamını Oku

 • oğul: Erkek evlat Örnek: Ertesi günü kardeşimin büyük oğlu geldi. M. Ş. Esendal Bazı kelimelerin anlamını pekiştirmek için kullanılan bir söz. Bir ana arıyla birlikte kovandan ayrılan, yeni yetişmiş arı topluluğu. Devamını Oku

 • katmerli çoğul: Bazı dillerde özellikle Arapçada iki defa çoğul şekline konmuş kelime. Dilimizde bizler, sizler birerkatmerli çoğuldur. Devamını Oku

 • oğul çıkarmak: Bir kovan, yeni bir oğul arısı topluluğu meydana getirmek. Devamını Oku

 • tumturaklı çoğul: Özenli üslûpta tekil yerine kullanılan çoğul. Buna SANAT ÇOĞULU ( PI. Poétique ) de denir: Al kanlara boyanmak gibi. Devamını Oku

 • üvey oğul: Karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan erkek çocuk Örnek: Yeni baba üvey oğluna saygılı idi. F. R. Atay Devamını Oku

 • oğul otu: Ballıbabagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis). Devamını Oku

 • oğul uşak: Çocuklar ve torunlar Örnek: Doksan yaşına kadar yaşamış, yokluk yüzü görmemiş, oğul uşak toplansa koca bir mahalle olacak kadar bereketlenmiş. M. Ş. Esendal Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar