çok kopyalı plazmit sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çok kopyalı plazmit kelimesinin manası:

 1. Her bir bakteri hücresinde, bir kromozoma karşılık çok fazla sayıda bulunan plâzmit.

çok kopyalı plazmit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uyuşurluk grubu: Aynı bakteri hücresinde aynı anda bulunma yeteneğine sahip olmayan plâzmit grubu. Devamını Oku

 • plazmit: Bakteri ve bira mayasında kromozom dışında bulunan, dölden döle tipik sayısını muhafaza eden, antibiyotik dirençliliği genlerini bulunduran, kendini eşleme yeteneğinde olan, genetik mühendisliği çalışmalarında diğer canlılara gen aktarımında vektör olarak kullanılan, çift iplikli, halkasal DNA. Devamını Oku

 • r: Arjinin. Röntgen. Kimyasal bir maddedeki Devamını Oku

 • translokasyon: Yer değişim Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu. Devamını Oku

 • klonlama vektörü: Gen ifadesini incelemek için bakteri ve diğer hücrelere dahil edilmek üzere yabancı genlerin yerleştirildiği özel olarak değiştirilmiş plâzmit veya faj. Devamını Oku

 • çok çift bağlı doymamış yağ asidi: Her molekülünde iki veya daha fazla sayıda çift bağ içeren balık, mısır ve soya yağlarında bol miktarda bulunan yağ asidi, PUFA. Devamını Oku

 • fimbriya: Saçak Saçak, püskül, uç. Belli Devamını Oku

 • epizom: (Yun. epi: üzerinde; soma: vücut) Bakteri kromozomu ile geçici olarak bütünleşebilen ve bakteride kendini kopyalayan plâzmit. Hem konakçı hücrenin kromozomuyla birleşebilen hem de bağımsız olarak bulunabilen plazmit. Devamını Oku

 • col plazmidi: Escherichia coli gibi bazı bakterilerde bulunan ve kolisini kotlayan plâzmit. Devamını Oku

 • Listeria monocytogenes: Doğada yaygın olarak bulunan ve toprakta iki yıl kadar canlı kalabilen insanlarda ve hayvanlarda, meninjitis, endokarditis, septisemi, yavru atmayla seyreden enfeksiyonlara yol açan bakteri. Buzdolabı koşullarında üreyebilen patojen bakteri Serovar 1 ve 4b sığırlardan, serovar 4b ve 5 ise koyunlardan izole edilmektedir. Etken, pH’sı yüksek (6-7.8) silajda çoğalabilirken düşük pH’da (5.5 ve daha az) ölür. Devamını Oku

 • listeria: Bazı yiyecekler üzerinde bulunan ve hastalığa sebep olan çubuk şeklinde, aerobik, gram pozitif bakteri. Gram pozitif, sporsuz, aerobik, isteğe bağlı anaerob, kısa zincirli kokobasil veya bazen filamentoz biçimli bakteri. Devamını Oku

 • abo kan grupları sistemi: Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Devamını Oku

 • dekstran: Maya ve bakterilerde bulunan, D glikozdan meydana gelen, depo maddesi olarak bulunan ve bakteri kapsül yapısına giren, dallanmış polisakkarit grubundan bir madde. Maya ve bakterilerde bulunan glikoz polimeri depo polisakkarit. Devamını Oku

 • çok çekirdekli: (Yun. polys: çok; energos: faal) Bir hücrede birden fazla çekirdek bulunması ya da aynı hücrede çekirdeklerin birbirine loplarla bağlanması durumu. Polienergit, polinükleer, loplu çekirdekli. Birden fazla çekirdeğe sahip, multinükleer. Devamını Oku

 • polipeptit yapılı antibiyotik: Fazla polar olan peptit grubu bir yağ asidine bağlanmış, bu nedenle de moleküllerinde hidrofilik ve lipofilik nitelikte iki ayrı kutup bulunan, bakteri hücresinin sitoplazmik zarının geçirgenliğini artırarak bakterisit etki oluşturan karmaşık bir polisakkarit yapısına sahip antibiyotik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar