çoklarınca sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çoklarınca kelimesinin manası:

 1. Birçok kimselerce, birçok kimse tarafından.

çoklarınca ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • beaten path: İşŸLek patika, pek çok kimsenin geçtiğŸi işŸlek yol; çok kişŸi tarafından kullanılan yol; pek çok kimse tarafından yapılan bir şŸey Devamını Oku

 • vakıf: Bir şeyi vakıf1 durumuna getirip, bu vakıf için gelir kaynakları bırakmış. Bilen, farkında olan Örnek: Demirci anladı, ses çıkarmadı, duvardan üç beş halka aldı, sanatına vâkıf bir adam sükûnetiyle değneğe taktı. M. Devamını Oku

 • aday: Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse Örnek: Babası da beni damat adayı olarak görüyordu. M. Yesarî Bir iş için yetiştirilmekte, eğitilmekte olan kimse, namzet Örnek: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayları, on gün içinde Başkanlık Divanına bildirilir. Anayasa Ulusal ya da karma takımlarda oynatılmak üzere türlü takımlardan seçilen oyuncular. Devamını Oku

 • laureate: Başarılarından ötürü şeref payesi vermek için seçilen Defne dallarından çelenk giymiş Devamını Oku

 • övünmek gibi olmasın: Kendini övmeye hazırlanan kimselerce, övünmesini hoş göstermek ya da alçakgönüllü görünmek için kullanılır. Kendini övmeye hazırlanan kimselerce, övünmesini hoş göstermek veya alçak gönüllü görünebilmek için kullanılan bir söz: Övünmek gibi Devamını Oku

 • mandinka: Batı Afrika’nın çeşŸitli bölümlerinde yaşŸayan insanlardan olan kimse (FildişŸi Sahili, Mali, Senegal ve Gambia); bir Mandingo halkından olan kimse; Mandinkalar tarafından konuşŸulan dil Devamını Oku

 • mandinka: Batı Afrika’nın çeşŸitli bölümlerinde yaşŸayan insanlardan olan kimse (FildişŸi Sahili, Mali, Senegal ve Gambia); bir Mandingo halkından olan kimse; Mandinkalar tarafından konuşŸulan dil Devamını Oku

 • tebuk gazvesi: Hicretin dokuzuncu senesinde vuku bulmuştur. Şam’da bulunan Rumlar tarafından o civarın halkı, müslümanlara karşı ayaklandırıldığı Peygamberimiz tarafından duyulduğunda, onlara karşı asker hazırlayarak Tebuk’e gitmiş ve oranın ileri gelenleri Peygamberimize gelerek barışa çalışmışlardır. Tebuk’te on gün kadar kaldıktan sonra ne Rumlardan ve ne de müttefikleri olan Araplardan kimse harp için çıkmadığından tekrar Medine-i Münevvere’ye dönülmüştür. Devamını Oku

 • birçokları: Çok sayıda olan kimse veya şey Örnek: Birçokları onu memleketin mukadderatına yabancı bulmuşlardır. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • caused by: Tarafından meydana getirilmişŸ, – tarafından neden olunmuşŸ, – tarafından indüklenmişŸ Devamını Oku

 • çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider: Çocuk kendisine ısmarlanan işi yapamayacağından işi buyuran kimsenin onun arkasından gitmesi gerekir. Devamını Oku

 • mauretania: Kuzeybatı Afrika’da Berberiler tarafından kurulan ve MÖ 100 yılından MS. 5’inci yüzyıla kadar Roma tarafından yönetilen antik krallık (günümüzde Fas ve Cezayir’in bulunduğŸu bölgede) Devamını Oku

 • battered by severe weather: Kötü hava koşŸulları tarafından yıpratılmışŸ, kötü hava tarafından hasar verilmişŸ, rüzgarlı hava tarafından darbe yemişŸ Devamını Oku

 • kurumcu iktisat: Üretim, tüketim ve bölüşüm gibi konuları iktisadi yasaların değil toplumların siyasi, sosyal, kültürel yapılarından oluşan kurumların belirlediğini öne süren, Thorsten Veblen tarafından ilk defa ortaya atılan ve ardından W.C. Mitchell, Kenneth GaIbraith, Gunnar MyrdaI ve Lowe tarafından geliştirilen iktisat anlayışı. Devamını Oku

 • kurumcu iktisat: Üretim, tüketim ve bölüşüm gibi konuları iktisadi yasaların değil toplumların siyasi, sosyal, kültürel yapılarından oluşan kurumların belirlediğini öne süren, Thorsten Veblen tarafından ilk defa ortaya atılan ve ardından W.C. Mitchell, Kenneth GaIbraith, Gunnar MyrdaI ve Lowe tarafından geliştirilen iktisat anlayışı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar