çöktürme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çöktürme kelimesinin manası:

 1. Çöktürmek işi.
 2. Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel süreçlerle belirli bileşikleri, özdekleriçöktürme olayı.
 3. Bir karışımda bulunan maddelerin çöktürülerek ayırt edilmesi.

çöktürme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çöktürme havuzu: Pis suyu temizleme döşemelerine, yabancı maddelerin çöktürüldüğü havuz. Pissu temizleme döşemlerinde yumaklaşmış maddelerin çöktürüldüğü havuz. Devamını Oku

 • söktürme: Söktürmek işi. Devamını Oku

 • çöktürme titrasyonu: Bir çözeltideki tayin edilecek türlerin titrant ile çok az çözünen bir bileşik oluşturduğu titrasyon türü. Devamını Oku

 • köpürme: Köpürmek işi. Sinirlenme, öfkelenme Örnek: Ama bu, bütün bakanların köpürmelerine yol açar. S. Birsel Kimyasal ya da fiziksel bir etki sonucu bir sıvıdan sürekli olarak küçük gaz kabarcıklarının çıkması. Devamını Oku

 • örme: Örülerek yapılmış olan Örnek: Üstüne açık kahverengi yün örme bir ceket giymişti. P. Safa Örmek işi. Topu en yakınındaki arkadaşına aktaran oyuncunun, bu arkadaşı ile karşısındaki karşı takım savunma adamının arasından geçmesi ve Devamını Oku

 • öldürme oranı: Kemoterapötik ilaçların klinik etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan, bir ilacın tedavi dozlarıyla plazma ve diğer vücut sıvılarında elde edilebilen en yüksek konsantrasyon değerini onun MİK90 % değerine bölerek bulunan oran. Devamını Oku

 • çıktı: Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı. Artık. Devamını Oku

 • karşıköpürme: Temizleme işlemlerinde, aşırı köpürme olayını bastırma olayı. Devamını Oku

 • sperma çözdürme cihazı: Payet içerisinde dondurulmuş spermayı çözdürmek için, su alabilen haznesi bulunan ve 37-38 oC de termostatlı olarak kontrol edilebilen, 12 V’luk adaptörle arabanın çakmaklığına takılarak çalıştırılabilen bir cihaz. Devamını Oku

 • yüzdürme: Yüzdürmek işi. Öğütülmüş cevherleri basınçlı hava ve köpük yapıcı özdeklerin yardımıyla su yüzeyinde toplayarak yapılan bir tür zenginleştirme işlemi. Devamını Oku

 • bileşik: Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde). Devamını Oku

 • sürme: Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü Örnek: Kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu. P. Safa Masa ve dolapta küçük çekmece. Devamını Oku

 • öldürme eğrisi: Kemoterapötik ilaçların klinik etkinliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan, belirli sayıda bakteri inkübe edilen sıvı kültür ortamına, belirli konsantrasyonda ilaç eklenmesinden sonra, belli aralarla örnek alınarak ortamda kalan bakteri sayısının ölçülmesi ve bu bakteri sayısındaki azalmanın zamana göre çizilen grafiği. Devamını Oku

 • inorganik kimya: Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı. Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve karbonun karbürleri, oksitleri gibi, hidrokarbonlar hariç, bütün elementleri ve bileşiklerinin kimyasal Devamını Oku

 • ölçüştürme uyartıları: Toplamsal bir renkölçerin fiziksel olarak tanımlanmış uyartıları. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar