compressibility factor sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte compressibility factor kelimesinin manası:

 1. Sıkıştırılma katsayısı

compressibility factor ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ortalama aktiflik katsayısı: Bir iyonk bileşiğin deneysel olarak ölçülen aktiflik katsayısı. Ortalama aktiviflik katsayısını, tek tek bileşenlerin aktiflik katsayısına ayırmak mümkün değildir. Devamını Oku

 • çoklu ilişki katsayısı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi veren katsayı. Aynı zamanda bağımlı değişkenin gözlenen değerleri ile kestirim değerleri arasındaki ilişkidir. Bu katsayının üstikisi çoklu belirtme katsayısı olarak bilinir. Devamını Oku

 • ilişki katsayısı: İki değişken arasındaki ilişkinin ölçüsü. -1 ve 1 arasında değer alanilişki katsayısı, değişkenler arasında aynı ya da ters yönde ya nedensel bir ilişkiyi ya da nedensel olmayan yalnızca değişimin birlikte olduğu bir ilişkiyi belirtir (…), anlamdaş çarpım-beklemiilişki katsayısı, Pearsonilişki katsayısı. Devamını Oku

 • açılımın katsayısı: Seri biçiminde bir açılımın terimlerindeki sabit çarpanlar. Örneğin, Fourier katsayıları, Taylor katsayıları gibi. Devamını Oku

 • bağlanım katsayısı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğindeki bağımsız değişkenlerin katsayılarından her biri. anlamdaş, ß (beta) katsayıları. Devamını Oku

 • gama katsayıları: (…)Birikintiler olmak üzere,(…)biçiminde verilen, beklem oranlarına ya da beta katsayılarına benzer katsayılar. Devamını Oku

 • kovuk ışınımı: Aldığı bütün ışınımı soğuran (soğurma katsayısı -1 olan) kovuğun, yaptığı ışınım. Bu durumda salma katsayısı ışınım yeğinliğine eşittir. Devamını Oku

 • birliktelik katsayısı: İki öznitelik arasındaki birlikteliğin bir ölçüsü. Örneğin, fi-katsayısı birbirliktelik katsayısıdır. Devamını Oku

 • coefficient: Katsayı, emsal: beraber çalışan Katsayı, ortak etmen Devamını Oku

 • multiplication factor: Çoğalma katsayısı Devamını Oku

 • factor of proportionality: Orantı katsayısı Devamını Oku

 • belirlenme katsayısı: Belli bir dönemde bağımsız değişkenlerdeki değişmenin bağımlı değişkendeki değişmenin ne kadarını açıkladığını gösteren katsayı. krş. korelasyon katsayısı Devamını Oku

 • hızlandıran katsayısı: Yatırımların satış gelirlerinin bir fonksiyonu olduğu ve sermaye-hasıla katsayısının sabit varsayıldığı durumda, milli gelirde ortaya çıkan bir artışın yatırımları ne kadar artıracağını gösteren katsayı. Devamını Oku

 • çapraz hızlandıran katsayısı: Bir üretim faktörünün marjinal fiziki verimliliğinin öteki faktörlerden kullanılan miktarda ortaya çıkan değişmelere karşı ne yönde ve ölçüde duyarlı olduğunu gösteren katsayı. krş. doğrudan hızlandıran katsayısı Devamını Oku

 • çapraz hızlandıran katsayısı: Bir üretim faktörünün marjinal fiziki verimliliğinin öteki faktörlerden kullanılan miktarda ortaya çıkan değişmelere karşı ne yönde ve ölçüde duyarlı olduğunu gösteren katsayı. krş. doğrudan hızlandıran katsayısı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar