copolymeric sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte copolymeric kelimesinin manası:

 1. Kopolimer ile ilgili, kopolimere ait (kimyasal bileşŸik türü)

copolymeric ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • copolymer: Kopolimer Kopolimer, iki veya daha fazla monomerden oluşŸan kimyasal bileşŸik Devamını Oku

 • astrophysical: Astrofiziksel Astrofizik, astrofizikle ilgili, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal bileşŸimi incelemesi ile ilgili Devamını Oku

 • geochemical: Jeokimyasal, jeokimya ile ilgili, yerkabuğŸunun kimyasal bileşŸiminin incelemesi ile ilgili Devamını Oku

 • inorganik kimya: Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı. Metalik karbonatlar, karbon sülfür bileşikleri, karboazot bileşikleri ve karbonun karbürleri, oksitleri gibi, hidrokarbonlar hariç, bütün elementleri ve bileşiklerinin kimyasal Devamını Oku

 • fotokimyasal: Fotokimyayla ilgili. Işığın kimyasal etkileri ile ilgili. Devamını Oku

 • bileşen: Bir bileşke oluşturan kuvvetlerin her biri. Bir özdeği oluşturan kimyasal bileşimi bildirmek için verilmesi gerekli kimyasal türlerden her biri. Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • aliphathic: biochem. alifatik. a) parafinler veya olefinler gibi açık karbon zinciri taşıyan bileşimlerle ilgili, bu bileşimlere ait. b) yağla ilgili. Devamını Oku

 • bileşim: Bileşme işi veya durumu Örnek: Mustafa Kemal, Dil Kurumunu, Tarih Kurumunu ulusal bir bileşim yaratılsın, ulusal bir bilinç doğsun diye kurmuş… A. İlhan İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Devamını Oku

 • tamkatlı bileşikler: Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Devamını Oku

 • tamkatsız bileşikler: Kimyasal bileşimlerinde, değişik tür öğecikleri birbirine tamsayı oranlarda bulunduran bileşikler. Devamını Oku

 • çözümsel kimya: Özdeklerin kimyasal bileşimini, özdek içindeki öğe ve bileşiklerin niceliklerini bulmakla uğraşan kimya dalı. Devamını Oku

 • çözüşme: Çözüşmek işi. Bir kimyasal bileşik moleküllerinin, belirli koşullar altında, tersinir olarak, bileşenlerine ayrışması olayı. Devamını Oku

 • tamkatlama: Kimyasal tepkime denklemlerinde, kimyasal süreçlerdeki her tür öğeciğin salınım ve bileşiklerde tamsayılar oranlarında bulundukları ilkelerini kullanarak, çeşitli özdeklerin niceliklerini hesaplama yöntemi. Devamını Oku

 • catechin: Bazı bitkilerden elde edilen çözünebilir kimyasal madde, kimyasal olarak boya yapan maddelerle alakalı kristalize bileşŸik (endüstriyel ve medikal sanayiinde kullanılan) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar