corporative sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte corporative kelimesinin manası:

 1. ŞŸIrketsel, anonim ortaklık, ekonomide etkin olan

corporative ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • anonim ortaklık: Sermayesi paylara bölünmüş olan ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki payıyla sınırlı bulunan ortaklık, anonim şirket. Bk. anonim şirket Devamını Oku

 • iştirak: Ortaklık, ortak olma, paydaşlık. Bir işte yer alma, paydaşlık etme. Devamını Oku

 • anonim şirket: Anonim ortaklık. Beş veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iktisadi amaçla kurulmuş, belirli miktarda ve paylara bölünmüş bir ana sermayesi bulunup, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu Devamını Oku

 • hisse senedi: Ortaklık sermayesinin belirli bir parçasını değerlendiren belge, belgit, aksiyon. Anonim veya komandit ortaklıklarda, ortaklık sermayesinin birbirine eşit bölümlere ayrılmış parçasından her birinin karşılığı olmak üzere, yasada gösterilen özelliklere uygun olarak Devamını Oku

 • apel: Anonim ortaklıklarda sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı. Bk. çağrı Devamını Oku

 • eniyi imalat uygulamaları: Hükümet öncülüğünde sanayi ve akademik kuruluşlardan oluşan özel ve kamu kuruluşlarının birlikte etkin bir biçimde çalışmasını esas alan etkin takım ve ortaklık stratejilerinin uygulanması, geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bir hükümet programı. Devamını Oku

 • çıkarılmamış sermaye: Bir anonim ortaklığın nominal sermayesinin henüz hisse senedi biçiminde çıkarılmamış kısmı. Devamını Oku

 • edinilen kar: Bir ortaklıkla birleşen başka bir ortaklığın birlikte getirdiği kâr. Bir ortaklığın yönetimini eline alan diğer bir ortaklığın elde ettiği kâr artığı. Devamını Oku

 • edilgin: Hareketi ve etkisi olmayan, pasif Örnek: Hiç kavgaya dönüşmemiş, edilgin bir dargınlıktı bu. A. İlhan Etkileri alıcı durumunda olan, münfail, pasif, etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için kişinin hiçbir çaba göstermemesi Devamını Oku

 • aktif: Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili, etken. Devamını Oku

 • denetimci ortaklık: Birçok ortaklıklara ilişkin pay belgitlerini satın alarak bunların yönetimleri üzerinde kendilerine düzenleyici yetkiler sağlayan ortaklık. Paylarını çoğunlukla ellerinde bulundurdukları diğer ortaklıkları yöneten ve denetleyen ortaklık. Devamını Oku

 • şirket: Ortaklık Ortaklık, âdî ~ : bayağı ortaklık. ~ akdi: ortaklık sözleşmesi. Devamını Oku

 • anonim: Adı sanı bilinmeyen Örnek: Ah bir anonim olmak, kalabalık içine karışıp kaybolmak tadına kavuşabilseydik. F. R. Atay Çok ortaklı. Yazanı, yapanı, söyleyeni bilinmeyen (eser). Devamını Oku

 • anonymous: İsimsiz, anonim, ismi meçhul Anonim, imzasız, isimsiz, yaratıcısı bilinmeyen Devamını Oku

 • birleşik dengelem: Bir ana ortaklık ile bu ortaklığın diğer ortaklıklara katılmasıyla ortaya çıkan sonuçları tek ad altındaki sayışımlar ile birleştirmek ve toplamalarını almak yolu ile ana ortaklığın öteki ortaklıklara katılması sonucu ortaya çıkan gerçek durumu kapsayan birleşik ve karşılıklı düzenlenen dengelem. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar