Coxiellaenfeksiyonu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Coxiellaenfeksiyonu kelimesinin manası:

 1. Coxiella cinsi mikroorganizmalar tarafından oluşturulan, insanlara da bulaşabilen, koyun ve sığırlarda akut yaygın irinli yavru zarları yangısı, yavru zarlarının kireçlenmesi ve yavru atmayla belirgin bir riketziya hastalığı, Q' humması. Mikroorganizma doğum sırasında veya sütle yayılır.

Coxiellaenfeksiyonu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • köpek erlişiyozisi: Kahverengi köpek keneleriyle nakledilen, asemptomatik aplastik pansitopeni veya şiddetli, yaygın kanamalarla belirgin, Ehrlichia canis tarafından oluşturulan, lenfosit ve monositlerde sitoplazma içi inklüzyonlarla belirgin, özellikle Alman Kurt köpeklerinde görülen riketsiya hastalığı, köpeklerin kanamalı humması, köpek tifusu. Devamını Oku

 • toksoplazmozis: Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı. Devamını Oku

 • kazeöz lenfadenitis: Corynebacterium pseudotuberculosis tarafından oluşturulan, bir veya daha fazla lenf yumrusunun irinli, nekrotik yangısıyla belirgin kronik bir enfeksiyon. Devamını Oku

 • sığır nokardiozisi: Sıcak iklimli bölgelerde sığırlarda, deride, lenf damarnda ve lenf yumrularında irinli yangı ve ülserleşmesiyle belirgin, Nocardia farcinica ve Mycobacterium farcinoges tarafından oluşturulan kronik seyirli hastalık, sığırların farsi hastalığı. Devamını Oku

 • sığır herpesvirüs ensefalitisi: Sığır herpesvirüs-5 tarafından oluşturulan, ateş, solunum güçlüğü, burun ve göz akıntısı, eş güdüm bozukluğu, körlük ve kaslarda titreme gibi sinirsel bulgular oluşumuyla belirgin hastalık. Genç hayvanlarda sporadik hastalıklar veya salgınlar biçiminde oluşur. Beyindeki yangı hem gri hem de boz maddede yaygın sinir hücresi nekrozu belirgindir. Devamını Oku

 • domuzların inklüzyon cisimcikli rinitisi: Domuz yavrularında yüksek ateş, yüzeysel-irinli burun yangısı ve bez epitellerinde büyük bazofilik çekirdek içi inklüzyon cisimcikleriyle belirgin, bulaşma oranı yüksek, ölüm oranı düşük, gebe domuzlarda dölütün mumyalaşması, yavru atma, ölü veya zayıf yavru doğumlarıyla belirgin virüs hastalığı, domuzların sitomegalovirüs enfeksiyonu. Devamını Oku

 • Rhodococcus equi enfeksiyonu: Taylarda fırsatçı hücre içi bir patojen olan, Rhodococcus equi tarafından oluşturulan, irinli bronkopnömoni, kör bağırsak ve kolon mukozasında ülserlerle mezenterik lenf yumrularının yangısıyla belirgin bakteriyel enfeksiyon, hırıltı hastalığı, Corynebacterium equi enfeksiyonu. Devamını Oku

 • su sakağısı: Atlarda Streptococcus equi tarafından oluşturulan, ateş, üst solunum yollarında irinli yangı, mediyastinal ve mezenteriyal lenf yumruları, karaciğer, akciğer, böbrekler, dalak, eklemler ve beyinde hematojen metastatik apse oluşumlarıyla belirgin, akut bakteriyel hastalık, gurm, hlk. engi. Devamını Oku

 • ikincil ketozis: Şirdenin yer değiştirmesi, basit işkembe işlevinin bozukluğu, meme yangısı, döl yatağının irinli yangısı, yavru zarlarının atılamaması ve açlık gibi başka hastalıklara bağlı olarak gelişen ketozis, sekunder ketozis. Devamını Oku

 • Jembrana hastalığı: Sığırların oldukça bulaşıcı, ölümcül, göz ve burun akıntısı, mukozaların solgunluğu ve kanlı ishalle belirgin, muhtemelen riketsiya benzeri bir mikroorganizma tarafından oluşturulan ve kenelerle taşınan enzootik hastalık. Devamını Oku

 • patojen: Hastalık oluşturan. Hastalık yapan madde veya mikroorganizmalar. Devamını Oku

 • malta humması: Akdeniz ülkelerinde görülen, en çok keçi sütü ile bulaşan ateşli bir hastalık, Akdeniz humması. İnsanlara genel olarak, hasta hayvan ürünü besinlerle, ayrıca sivrisinek sokmalarıyle bulaşan, ağrılı ve ateşli hastalık; Akdeniz Devamını Oku

 • prototekal enterokolitis: Köpeklerde kanlı ishal ve ağırlık kaybıyla belirgin renksiz algler tarafından oluşturulan kanamalı ve ülserli kolon yangısı. İskoç Çoban Köpeklerinde diğer ırklara göre daha yaygındır. Devamını Oku

 • nekrotik bağırsak yangısı: Tavuk ve hindilerde Clostridium perfringens tip A veya tip C tarafından oluşturulan, iştahsızlık ishal ve yalancı zarlı enteritisle belirgin bakteriyel hastalık. Domuzlarda Salmonella türleri veya Campylobacter hyointestinalis enfeksiyonlarını takiben oluşan Devamını Oku

 • kene piyemisi: Kuzularda Staphylococcus aureus tarafından oluşturulan, özellikle yeni doğanlarda septisemiye veya eklem, beyin zarı ve deride yangısal değişimlerle belirgin, kenelerle bulaştırılan hastalık, stafilakok piyemisi, stafilokokkozis. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar