çözülüm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte çözülüm kelimesinin manası:

 1. Çözülme işi, dağılım, bozgun.
 2. Sinir merkezleri arasındaki iş birliği ve uyumun bozulup kesilmesi.

çözülüm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • uyum iyiliği: 1) Gözlenmiş bir değerler kümesi ile kuramsal olarak bulunan değerler kümesi arasındaki uyumun niteliği. 2) Bir örnekbiçimin verilere uygun olması durumu. Uyumun iyiliği, genellikle gözlenen ve kuramsal olarak bulunan değerler arasındaki çıkarımın üstikilerine dayalı bir ölçütle belirlenir ve bu ölçüt en küçük değerli ise, uyumun en iyi olduğu söylenir. Devamını Oku

 • gelir dağılımı: Bir ülkenin toplam gelirinin o ülkenin bireyleri arasındaki dağılımı. Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde elde edilen gelirin üretim faktörleri, kişiler, kesimler veya coğrafi bölgeler arasındaki Devamını Oku

 • duyarlıkölçümü: Belirli bir duyarkatta, ışıklama ile yoğunluk arasındaki bağı kesinlikle saptama, duyarkatın ışıktan etkilenme ve açındırma sırasındaki tepkisini ölçme bilimi. Devamını Oku

 • ataksi: Sarsaklama Hareketlerde eş güdümün bozulması, sendeleme, sarsılma. Kuzularda bakır eksikliği, genç sığırlarda A vitamini eksikliği, koyunlarda louping-ill, koyun ve keçilerde skrapi ve lökozis sonucu ortaya çıkan motorik sinir merkezleri arasındaki Devamını Oku

 • kümeölçüm göstergeç çözümlemesi: Kümeölçümde küme üyelerine yönelen çekim ve itimler toplamının üye sayısının bir eksiğine bölünmesiyle elde edilen ve bireyler arasında ölçünlü karşılaştırmalar yapmaya elveren oransal ölçüm. Devamını Oku

 • ayrılık: Ayrı olma durumu. Birinden uzak düşme. Devamını Oku

 • eşölçüm: Noktalar arasındaki uzaklığı olduğu gibi koruyan noktasal dönüşüm, izometri. Devamını Oku

 • hepatik arteryovenöz fistül: Köpek ve kedilerde karaciğerde doğuştan sebeplerle oluşan atar ve toplardamarlar arasındaki bağlantı. Portal hipertansiyona, portokaval şantlara ve asitese yol açabilir. Devamını Oku

 • küresel üçgenölçömü: Küresel üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki bağıntıyı inceleyen bilim. Devamını Oku

 • küresel üçgenölçömü: Küresel üçgenlerin kenarları ile açıları arasındaki bağıntıyı inceleyen bilim. Devamını Oku

 • bağlılaşım: Organizmanın değişik yapı, özellik ve olaylarında görülen karşılıklı ilgi, bağlılık, korelasyon. İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı. Devamını Oku

 • rupture: Kopma, kırılma Millet ler veya bireyler arasındaki uyumun bozulması Devamını Oku

 • açılım: Açılma. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi. Devamını Oku

 • saçılım açısı: Bir demetin ana doğrultusu ile saçılımdan sonraki doğrultusu arasındaki açı. Bir demetin ana doğrultusu ile saçılımdan sonraki doğrultusu arasındaki açı. Devamını Oku

 • tutarlık: Uygunluk, insicam. Anlatımın konuyla bağdaşması, insicam. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar