creatine sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte creatine kelimesinin manası:

 1. Kreatin, omurgalı hayvanların kaslarında bulunan kimyasal bileşŸik

creatine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • creatine phosphate: Kreatin fosfat Devamını Oku

 • creatine kinase: Kreatin kinaz Devamını Oku

 • creatine phosphokinase: Kreatin fosfokinaz Devamını Oku

 • creatine phosphoric acid: Kreatin fosforik asit Devamını Oku

 • kreatin: Omurgalı kasında bulunan azotlu bir bileşik. Kasın kasılması sırasında ATP sağlanması içinkreatin fosfat olarak ADP’ye yüksek enerjili fosforu grubu veren bileşik. Glisinden, arjininin guanido grubundan ve bunlara ek olarak S-adenozil-metiyoninden Devamını Oku

 • kreatin fosfat: Omurgalıların kas ve beyin dokusunda bulunan, kas kasılması için kısa süreli bir enerji kaynağı olan, kas egzersizleriyle ATP düzeyi azalınca fosforil grubunu yeniden ATP oluşturmak üzere ADP’ye vererek kaslardaki ATP düzeyini sabit tutmaya yarayan, kreatin ve fosforik asitten oluşmuş, yüksek enerjili fosfatın önemli bir depo biçimi ve fosfoguanidin türevi organik bir bileşik, kreatin fosforik asit, Devamını Oku

 • hemoglobin: Soluk alma aracıyla organizmanın hücreleri arasında oksijen ve karbon gazını iletmeyi sağlayan, birleşiminde demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bulunan alyuvarların en önemli maddesi. (Yun. haima: kan; globus: yuvarlak) Devamını Oku

 • omurgasızlar: Omurgasız, çok hücreli hayvanları içine alan hayvan bölümü (Protostomia). (Lat. Invertebrata, in: sız; vertebra: omur) Bugün artık hayvanların sınıflandırılmasında kullanılmayan omurgalı hayvanlar dışta kalmak üzere öteki bütün hayvanları içine alan Devamını Oku

 • kemik: İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı Örnek: Kemikten bir tahta gibi gıcırdayarak Nihat yerinden kalktı. P. Safa Bu sert organdan yapılmış. İskeleti oluşturan, içinde kollagen teller ve Devamını Oku

 • chordate: Omurgalı hayvan. Son derece gelişŸmişŸ hayvanları içeren Chordata filumu üyesi (omurgalı hayvanlar, kafatası olan hayvanlar, deniz omurgasızları, vb.) Devamını Oku

 • çenesizler: Bazı yeni hayvan sınıflandırmalarına göre, omurgalılar (Vertebrata) dalına giren ve taşemengiller (Petromyzontidae) gibi çeneleri olmayan omurgalı hayvanları içine alan bir üst sınıf. Çeneleri olmayan omurgalı hayvanları içine alan bir üst Devamını Oku

 • diş: Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri. Çark, testere, tarak vb. çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri Örnek: Çarkın dişleri tebessüm eder gibi tatlı bir ses Devamını Oku

 • kürek kemiği: Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik. Omurgalılarda omuz kemerinin dorsal kısmı. Skapula. Devamını Oku

 • papaverin: Opiumdan elde edilen, düz kasların spazmını çözücüetkiye sahip bir alkaloid. Morfin ve eroin örneklerinde safsızlık olarak yer alan, afyon bileşiminde bulunan psikoaktif olmayan alkaloit. Devamını Oku

 • protein olmayan azotlu maddeler: Geviş getiren hayvanların işkembe mikroorganizmaları tarafından mikrobiyal protein üretiminde kullanılan, üre, amonyum karbonat, amonyum fosfat, azotlu yağlar, aminler, amitler, pürin ve pirimidin bazları, nitratlar ve çeşitli alkaloitler gibi protein yapısında olmayan azotlu bileşikler, NPN. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar