current devices sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte current devices kelimesinin manası:

 1. Geçerli aygıtlar

current devices ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kıymetli evrak: Senet niteliğinde, bir hak bildiren evrak, önemli yazı, belge. Bk. değerli kâğıt Devamını Oku

 • tecim bağıtları: Tecim hakkı alanında karşıtlar arasında geçerli olan bağıtlar. Devamını Oku

 • öz onarım: Bir kentteki değerli çağbilimsel ve yapıtasarcılık yapıtlarıyla anıtları, özgün biçimlerini ve niteliklerini bozmaksızın onarma. Devamını Oku

 • içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • içgerçekleme: Bir gözlem yordamı ya da bir ölçme aracına alınan yanıtların geçerliğini ölçmek üzere, yanıtları kendi içinde tutarlılık süzgecinden geçirme, bkz. geçerlik saptama yolları, geçerlik sınaması. Devamını Oku

 • sayarlık sınırı: Bireylerin yanıtlarında genellikle olumsuz yargılarda bulunmaktan ve hoşa gitmeyecek duyarlıklı ya da soruncul konulara değinmekten kaçınma eğiliminden doğan ve geçerli yanıtlar almayı önleyen engel. bkz. duyarlıklı soru. Devamını Oku

 • satma payı: Pul, piyango ve benzeri değerli kâğıtların satışında satıcısına ödenen pay. Devamını Oku

 • keşide etmek: Keşidecinin değerli kâğıtları düzenleme işlemi. Devamını Oku

 • tutarlılık sınaması: Bir ölçme aracının, sınarlarının tümüne alınan yanıtların birbiriyle ve toplam ölçümle bağıntısına bakarak geçerliğini belgeleme. Devamını Oku

 • devices: Aygıtlar Devamını Oku

 • derinlik yoklaması: Bir görüşmede alınan yanıtların geçerliğini sınamak ya da verilen bilgilerin kökenine inmek amacıyla yapılan yoklama. Devamını Oku

 • audio devices: Ses Aygıtları Devamını Oku

 • imaging devices: Görüntü aygıtları Devamını Oku

 • devices by type: Türe göre aygıtlar Devamını Oku

 • detected devices: Algılanan aygıtlar Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar