dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz kelimesinin manası:

 1. Aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar.

dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • taş taş üstünde olur, ev ev üstünde olmaz: Aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar. Devamını Oku

 • adalet divanı: Devletler arasındaki birtakım hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve merkezi La Haye’de bulunan uluslararası mahkeme. Devamını Oku

 • etle tırnak arasına girilmez: Aile anlaşmazlıkla-rında bir yanı tutmak doğru değildir. Aile anlaşmazlıklarında bir yanı tutmak doğru değildir. Devamını Oku

 • ev halkı: Bir evde yaşayanların hepsi Örnek: Karısını kadınlığın baş tacı eder, bütün ev halkını methe başlardı. R. H. Karay Ortak bakım ve yönetim kolaylıklarından yararlanan bir konutta yaşayan bir aile ya da birkaç kişilik bir küme. Devamını Oku

 • disagreement: Ayrılık, anlaşmazlık, ihtilaf, uyuşmazlık; tartışma, bozuşma, çatışma İhtilaf, anlaşmazlık, ayrılık, tutmazlık, mübayenet, uyuşmazlık Devamını Oku

 • ihtilaf: Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık Örnek: Yirmi beş senedir bir tek idare adamıyla ihtilafı olmamıştı. R. N. Güntekin Çekişme, anlaşmazlık. Bk. uyuşmazlık Devamını Oku

 • anlaşmazlık: İki veya daha çok tarafın düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilaf Örnek: Mustafa yedi yaşına basınca ana baba arasında anlaşmazlık kalmadı. R. H. Karay İhtilâf, niza, münâzaa (bk. çekişme). Devamını Oku

 • uzlaştırıcı işçi: İş yerinde işverenle işçiler arasında meydana gelebilecek tek yönlü, ya da toplulukla iş anlaşmazlıklarını çözümlemek üzere işverenle konuşup anlaşma ve uzlaştırma ödevini üzerine alan kişi. Devamını Oku

 • uzlaştırıcı işçi: İş yerinde işverenle işçiler arasında meydana gelebilecek tek yönlü, ya da toplulukla iş anlaşmazlıklarını çözümlemek üzere işverenle konuşup anlaşma ve uzlaştırma ödevini üzerine alan kişi. Devamını Oku

 • yakınma kurulu: İşçilerle işveren arasında çıkan anlaşmazlıkları ve yakınmaları çözümlemekle görevli kurul. Devamını Oku

 • iş uyuşmazlıkları: İş yasasında gösterilen yöntem ve koşullara göre bir iş yerinde işçilerle iş veren arasında çıkan anlaşmazlıklar. Devamını Oku

 • iş mahkemeleri: İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları yasalarına göre inceleyerek karara bağlayan yargı yeri. Devamını Oku

 • division: Bölme, taksim ayırma Bölünme, taksim olunma Devamını Oku

 • el el üstünde olur, ev ev üstünde olmaz: Her şey birbirinin üstüne konulamaz, birbiriyle birleştirilemez. Devamını Oku

 • çevre tüzesi: Çevrenin korunması ve çevre niteliklerinin bozulmasına yol açanların ödence yaptırımlarına çarptırılması için, kişiler arasında, kişilerle devlet ve devletler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünü, alınacak önlemlerin uygulanmasını sağlayacak yaptırımların saptanmasını konu edinen tüzebilim dalı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar