dağ göçmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dağ göçmesi kelimesinin manası:

 1. Sağlam ya da yeğnice ufalanmış ve temelleri ile bağlantısı azalmış kaya çıkıklarının, çoğu zaman molozlarla birlikte, kaygan bir katman, bir çatlak ya da bir kırık yüzeyinden aşağı doğru devimi.

dağ göçmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yer göçmesi: Eğimli aklanlarda, koyak yamaçlarında, yeğin yağmurlar ve kar erimelerinden sonra, suyu emerek kaygan bir yüzey oluşturan killer üzerine oturmuş katmanların yığın olarak, birden kayıp yer değiştirmesi. Devamını Oku

 • durum görüşmesi: Birkaç kılavuzluk ilgilisi ya da uzmanının, belli bir sorun, olay ya da kişi üzerinde görüşlerini bildirmek için yaptıkları toplantı. Devamını Oku

 • dağınım sertleşmesi: Alaşımlarda, çökeltilerin dağınım düzgünlüğünden doğan sertleşme olayı. Devamını Oku

 • bağdaşıklık sertleşmesi: Bağdaşıklık gerinimlerinin varlığıyle, bir yapıda beliren sertleşme olayı. Devamını Oku

 • gıda idiosinkrazisi: İdiopatik gıda hastalıkları. Devamını Oku

 • göreli dağılım: Küme ya da bölüt sıklıklarını, toplam sıklığa oranlarıyla ve çoğunluk yüzde olarak dile getiren dağılım, bkz. saltık dağılım. Devamını Oku

 • gösteri görüşmesi: Görüşmeci takımının kullanıldığı alan araştırmalarında, görüşmeciler arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla yapılan örnek görüşme. Devamını Oku

 • idiopatik gıda hastalıkları: Gıda veya gıda katkı maddelerinin bazı bireylerde neden olduğu alerjik reaksiyona bağlı olmayan ve mekanizması bilinmeyen hastalıklar, gıda idiyosinkrazisi. Devamını Oku

 • göreli yığışımlı dağılım: Sıklıkları saltık sayılarıyla değil, oransal paylarıyla yığıştıran dağılım, bkz. yığışımlı dağılım, yığıştırma. Devamını Oku

 • nicelik göçmesi: Bkz. Göçme. Devamını Oku

 • ünlü göçüşmesi: Göçüşme. Devamını Oku

 • güçkümesi: Bir kümenin altkümelerinin kümesi. ||K Kümesiningüçkümesi gK biçiminde gösterilir. (…) Devamını Oku

 • ünsüz göçüşmesi: Göçüşme. Bk. göçüşme. Devamını Oku

 • güçlerin birleşmesi: Çeşitli biçimlerde olmak üzere, devlet gücünün bir elde toplanması. Devamını Oku

 • güçkümesi ilksavı: Bir kümenin altkümeler öbeğinin küme olduğunu dile getiren ilksav. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar