dağlayıcı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dağlayıcı kelimesinin manası:

 1. Dağlama işlemlerinde kullanılan çözelti, dağlama çözeltisi diye de bilinir.

dağlayıcı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • Javel suyu: Ağartma işlemlerinde kullanılan potasyum klorür ve hipokloritden oluşan çözelti, çamaşır suyu. Tıbbi amaçla dezenfektan olarak kullanılmak üzere sodyum hipokloritin suda hazırlanan % 12’lik çözeltisi. Devamını Oku

 • Javel suyu: Ağartma işlemlerinde kullanılan potasyum klorür ve hipokloritden oluşan çözelti, çamaşır suyu. Tıbbi amaçla dezenfektan olarak kullanılmak üzere sodyum hipokloritin suda hazırlanan % 12’lik çözeltisi. Devamını Oku

 • paklama çözeltisi: Paklama için kullanılan çözelti, paklayıcı diye de bilinir. Devamını Oku

 • ayrımlı dağlama: Bir yapı içindeki çeşitli fazları saptamak ereğiyle yapılan ve uygun bir dağlayıcı kullanarak çeşitli fazları değişik renklerde dağlama işlemi. Sıralı dağlama diye de bilinir. Devamını Oku

 • nital: Kova. (Osmanlıca’da yazılışı: ni’tal) Karbon çeliklerini dağlamada kullanılan nitrik asitin, metil ya da etil alkoldeki % 5’lik çözeltisi. Boylston ayıracı diye de bilinir. Devamını Oku

 • flick dağlayıcısı: Düralümin türü alaşımların dağlanmasında kullanılan bir dağlayıcı. Devamını Oku

 • yağlayıcı: Makine, motor vb.ni oluşturan parçaları yağlama işinde kullanılan araç. Devingen aygıtlarda sürtünmeyi azaltmak ve oluşan sürtünme ısısını uzaklaştırmak için kullanılan katı ya da sıvı özdek. Devamını Oku

 • krolldağlayıcısı: Tiyanyuma uygulanan, %. 1. 2 hidroflorik asitli çözelti. Devamını Oku

 • tespit çözeltisi: Doku veya hücre örneklerinin bozulmadan muhafazasını sağlayan, genellikle birden fazla reaktif kimyasal maddenin sıvı içerisinde çözdürülmesiyle elde edilen karışım, fiksatif çözelti. Rutin çalışmalarda, nötral formalin çözeltisi, standart tespit çözeltisi olarak kullanılırken, elektron mikroskobik incelemelerin için ozmiyum tetroksit ve gluteraldehit en sık kullanılan çözeltilerdir. Devamını Oku

 • hidroklorik asit: Hidrojen ve klordan oluşan, renksiz, havada beyaz dumanlar saçan, suda kolayca eriyen ve hayvan kemiklerinden jelatin, fosfor elde edilmesinde, çeliğin pasını gidermede kullanılan keskin kokulu bir gaz, tuz ruhu (HCl). Devamını Oku

 • bağlayıcı ünlü: Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz ile başlayan ek getirildiğinde kök ile eki birbirine bağlayan ünlü, bağlantı ünlüsü: al-ı-r, aç-ı-l-mak, gec-i-k-mek vb. Ünsüzle biten kelime kök ve gövdelerine ünsüz Devamını Oku

 • sağlayıcı: Sağlama niteliği olan, sağlayan. Devamını Oku

 • katotsal paklama: Uygun bir çözelti içinde, paklanacak parçayı katota bağlayarak uygulanan elektrikli paklama işlemi, elektrikli paklama diye de bilinir. Devamını Oku

 • bağlayıcı kompleksler: Değişik yapı ve özellikte olan, maddelerin hücre içerisine veya dışına geçişlerini yönlendiren bağlama işlevli yapılar, hücre bağlantıları. Devamını Oku

 • bağlayıcı: Bağlama niteliği olan. Bağlamaya ve birleştirmeye yarayan: “Ve” bağlayıcı bir edattır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar