dairesel akım sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dairesel akım kelimesinin manası:

 1. Devletin olmadığı ve dışa kapalı bir ekonomide hanehalkı ile firmalar arasında üretim faktörü, mal ve paranın dolaşımı.

dairesel akım ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • velocity circulation: DolaşŸIm hızı, paranın tedavüldeki dolaşŸım sürati, bir ekonomide paranın el değŸişŸtirmesi hızını belirlemek amacıyla kullanılan gayrisafi millî hasıla ile paranın dolaşŸımı arasındaki ilişŸki (Ekonomi) Devamını Oku

 • velocity of circulation: DolaşŸIm hızı, paranın tedavüldeki dolaşŸım sürati, bir ekonomide paranın el değŸişŸtirmesi hızını belirlemek amacıyla kullanılan gayrisafi millî hasıla ile paranın dolaşŸımı arasındaki ilişŸki (Ekonomi) Devamını Oku

 • bölüşüm kuramları: Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen toplam gelirin üretim faktörleri arasında dağılımını açıklayan kuramlar. Devamını Oku

 • girdi çıktı akım tablosu: N tane kesim ve her kesimin hem çıktı üreticisi hem de girdi tüketicisi olduğu varsayımları altında, herhangi bir kesimin sırasına ait elemanların, o kesimin belli bir dönem içinde yaptığı üretimin diğer kesimlere dağılımını; sütûn elemanlarının ise aynı kesimin üretim yapabilmek için diğer kesimlerden aldığı çıktıları gösterdiği durumda, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetleri ve bunların Devamını Oku

 • gelir dağılımı: Bir ülkenin toplam gelirinin o ülkenin bireyleri arasındaki dağılımı. Bir ekonomide genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde elde edilen gelirin üretim faktörleri, kişiler, kesimler veya coğrafi bölgeler arasındaki Devamını Oku

 • akışkanlık: Akışkan olma durumu. Mal ve üretim faktörlerinin dolaşımının serbestliği. Devamını Oku

 • faktör akışkanlığı: Üretim faktörlerinin bir üretim alanından diğerine ya da bir ülkeden öteki ülkeye hareket yeteneği. Devamını Oku

 • bölüşüm: Bölüşme, paylaşma. Bir ekonomide belirli bir dönemde elde edilen toplam gelirin; emek, sermaye, doğa ve girişimciden oluşan üretim faktörlerine, ücret, faiz, kira ve kâr biçiminde dağıtılması. Devamını Oku

 • dolaşım: Dolaşma işi. Para ve para yerine geçen bono, senet vb. geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik. Devamını Oku

 • genel denge kuramı: Bir ekonomide mal ve faktör piyasasındaki fiyat ve üretim miktarı arasındaki ilişkilerin tümünün incelenmesine dayanan ve 19. yüzyılın sonunda L. Walras tarafından geliştirilen kuram. Devamını Oku

 • paranın dolaşım hızı: Ekonomide belli bir dönemde bir birim paranın ortalama el değiştirme sayısı. krş. para tutma katsayısı Devamını Oku

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • kaynak kullanımı: Üretim faktörlerinin üretim sürecinde kullanımı. Devamını Oku

 • burgaç akımı: Som bir iletkende, değişen mıknatıssal alanın irkilimle uyardığı, kendi üzerine kapalı, içice eğriler üzerinde dolanan akım. Som bir iletkende, değişen mıknatıssal alanın irkilimle uyardığı, kendi üzerine kapalı, içice eğriler üzerinde Devamını Oku

 • gelir dolaşım hızı: Bk. paranın dolaşım hızı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar