dallanmış karbon zinciri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dallanmış karbon zinciri kelimesinin manası:

 1. Alifatik bileşiklerin düz karbon zincirine küçük kümelerin değişik yerlerden bağlanmasıyla oluşan yeni iskelet.
 2. Alifatik bileşiklerin düz karbon zincirine küçük kümelerin değişik yerlerden bağlanmasıyla oluşan yeni iskelet.

dallanmış karbon zinciri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dallanmış zincir: Bir karbona ikiden fazla karbonun bağlı olduğu hidrokarbon zinciri. Alifatik bileşiklerin düz karbon zinciri iskeletlerinin dallara ayrılması. Devamını Oku

 • karbon biroksit karbon ikioksit oranı: Fırın atmosferinin istenilen bileşimde olmasını sağlamak için yapılan ayarlamada kullanılan karbon biroksitin, iki-oksite oranı. (CO/CO2). Devamını Oku

 • organik kimya: Karbon birleşiklerinin incelenmesini konu alan kimya bölümü, uzvi kimya. Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası. Devamını Oku

 • omega karbon atomu: Yağ asitlerinde karboksil grubundan en uzaktaki karbon atomu veya yağ asitlerinin metil grubu karbon atomu, n karbon atomu. Devamını Oku

 • asimetrik karbon atomu: Dört bağına da farklı atomun bağlandığı karbon atomu. Dört farklı kimyasal gruba bağlanan bir karbon atomu, şiral karbon, şiral merkez. Devamını Oku

 • demir karbon ötektoidi: Demir-karbon çizgesinde, % 0.8 karbon ve 732°C sıcaklık karşısında gösterilen nokta. Devamını Oku

 • karbon külçe: Karbonlama işleminde, karbon kaynağı olarak kullanılan katı karbon nesne. Devamını Oku

 • karbon anyonu: Negatif olarak yüklü bir karbon atomu. Negatif olarak yüklü bir karbon atomu, karbonyon, karbon eksini. Devamını Oku

 • anomerik karbon atomu: Monosakkaritlerin karbonil karbon atomunun monosakkaritin kendi içinde bulunan veya bir başka alkole ait hidroksil grubuyla etkileşmesiyle oluşan glikozidik bağ sonucu asimetrik karbon atomuna dönüşen karbonil atomu. Devamını Oku

 • karbon devri: Havadaki karbon dioksitin karbonunun fotosentezle organik bileşiklere çevrilmesi ve canlı organizmaların soluması ile ya da orman ve kömürün yanması ile tekrar karbondioksit olarak havaya dönmesi devri. Havadaki karbondioksitin karbonunun fotosentezle Devamını Oku

 • aliphathic: biochem. alifatik. a) parafinler veya olefinler gibi açık karbon zinciri taşıyan bileşimlerle ilgili, bu bileşimlere ait. b) yağla ilgili. Devamını Oku

 • katı yağ: Don yağı, parafin gibi normal sıcaklıktayken katı durumda bulunan yağ. Yağ asitleri ve gliserinden oluşan, 20°C’de katı olan, organik çözücülerde çözünen kimyasal madde. Devamını Oku

 • karbon monoksit: Formülü CO olan , karbonun tam yanmaması sonucu oluşan ,maden ocaklarında, otomobil eksozlarında bulunan ,renksiz, zehirli bir gaz. Elektron transfer zincirinde sitokrom c oksidaz kompleksinden oksijene elektron transferini engelleyen, renksiz, Devamını Oku

 • karbon talebi: Bk. karbon istemi Devamını Oku

 • karbon miktarı: Bk. karbon niceliği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar