damga vergisi yükümlüleri vergi cezaları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte damga vergisi yükümlüleri vergi cezaları kelimesinin manası:

 1. Damga vergisi uygulamalarında gerek görevli, gerek kesin vergilerle ilgili cezadan sorumlu olanların birden fazla olmalarında birbirine başvurma hakkı saklı kalmak üzere zincirleme sorumlu tutulmaları biçiminde uygulanan ceza.

damga vergisi yükümlüleri vergi cezaları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vergi gizliliğinin bozulması cezası: Vergi gizlemini bozan yetkili ve sorumlu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılması. Devamını Oku

 • koruyucu gümrük vergisi: Koruyucu gümrük altında uygulanan yüksek oranlı gümrük vergisi. Devamını Oku

 • vergi yükümlüsü: Vergi vermekle yükümlü gerçek veya tüzel kişi. Vergi vermekle yükümlü gerçek veya tüzel kişi. Devamını Oku

 • teselsül: Zincirleme. Birbirine bağlı, birbiri ile ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, silsile Örnek: Gözleri kamaştıran güneş aydınlığında bu sesler küçük kubbelerin bitmez tükenmez teselsülünü açar ve parıldatırdı. A. Ş. Hisar Birden fazla kimsenin bir Devamını Oku

 • dar vergi yükümlüsü: Bir ülkede yerleşik olmayan ve yalnızca o ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilen gerçek kişi. Devamını Oku

 • dar vergi yükümlülüğü: Bir ülkede yerleşik olmayan gerçek kişilerin yalnızca o ülkede elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmeleri. Devamını Oku

 • rücu hakkı: Bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu Örnek: Devletin sorumlu olan ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır. Anayasa Devamını Oku

 • özel yöntemsizlik cezaları: Kalıtım ve ölüme bağlı mal geçimi, hayvanlar ve damga vergilerinde gerekli bildirim ve yazılım işlemlerinin süreleri içinde yapılmaması nedeniyle yükümlülerinden yasasıyla saptanan oranlara göre özel olarak alınan ceza. Devamını Oku

 • içalım vergisi: Dıştan alımda uygulanan gider vergisi. Devamını Oku

 • yüklenimli ortaklık: Kuruluşa ilişkin borç ve alacakların tamamından ortaklarını koydukları anamallar oranında değil zincirleme bütün mallarıyla sorumlu kılan ve bir ad altında tecimsel bir amaçla kurulmuş olan ortaklık Devamını Oku

 • emlak vergisi: Her yıl belediyelere ödenen ev, dükkân, arsa vb. mülklerin vergisi. Taşınmazların değerleri üzerinden yıllık olarak alınan bir servet vergisi türü. Devamını Oku

 • kıyı balıkçılığı: Kıyıdan fazla uzaklaşmadan bir gün içinde avlanıp limana dönülme biçiminde yapılan avcılık. Çok kez kişisel girişimle, kıyı yakınında, bir sandal, motor takılı küçük bir tekne, olta, çapari ya da küçük Devamını Oku

 • kentsel yükümlülük: Kamunun ya da bir kimsenin, bir başkasının toprağını ya da yapısını kullanma ya da bu taşınmazları dilediği gibi kullanabilmesini belli ölçülerde önleyebilme hakkı. Devamını Oku

 • cezaların saptanması: Duruşma sonunda suçu işlediği kanıtlarıyle anlaşılan sanığa, olayın oluş biçimine, olayı doğuran koşullara göre, bu suçun ceza yasasındaki en az ve en çok sınırları arasında, yargıcın ölçüp biçerek belli bir ceza vermesi işlemi. Devamını Oku

 • yükümlülük belgesi: Doğu Avrupa ülkelerinde bulgu belgesi yerine verilen ve bütün devlet kurumlarına, izinsiz yararlanma hakkı ve yetkisi sağlayan belge. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar