dana besisi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dana besisi kelimesinin manası:

 1. Altı aya kadar normal yetiştirmeden sonra besin maddelerince zengin ve yüksek derecede sindirilen karma yem ve az miktarda dolgu (balast) yemle yoğun besiye alınarak kültür ırklarında 350-450 kg canlı ağırlığa ulaşıncaya (12-15 aylık yaşa) kadar yapılan sığır besisi.

dana besisi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • etlik piliç besisi: Et tipi günlük civcivlerin özel rasyonlarla 5-6 hafta süreyle veya belirli bir canlı ağırlığa ulaşıncaya kadar beslenmeleri işlemi, broyler besisi. Devamını Oku

 • sığır besisi: Değişik yaşlardaki sığırların buzağı besisi, genç sığır besisi, yaşlı sığır besisi, mera besisi, entansif veya ekstansif besi gibi amaca ve koşullara göre uygulanan besi yöntemlerine göre yapılan besi. Devamını Oku

 • geç kaz besisi: Kazların ilk dönemler çayıra çıkarılması, 20-32. haftalar arasında kesilebilecek biçimde kesimden 4 hafta önce yoğun besiye alınarak semirtilmesi. Devamını Oku

 • erken kaz besisi: Kaz palazlarının 8-10 haftalık yaşta kızartmalık kaz olarak pazarlanması için, yüksek enerji ve protein içeren rasyonlarla yoğun besiye tabi tutulması. Devamını Oku

 • broyler besisi: Etlik piliç besisi. Devamını Oku

 • ahır besisi: Hayvanların, meraya hiç çıkarılmadan ahır içerisinde yoğun yemlerle besiye alınması, yoğun besi. Devamını Oku

 • dana: İneğin, sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusu. Bilen, bilgili, zeki kimse. Devamını Oku

 • dana humması: Buzağıyı doğurduktan sonra inekte ortaya çıkan bir tür hastalık. Süt humması. Devamını Oku

 • buzağı besisi: Pembe, gevrek et üretimi amacıyla süt veya sıvı yemlerle beslenerek 8-10 haftalık yaşta 150-200 kg canlı ağırlığa ulaşmak için buzağılara yapılan besi. Devamını Oku

 • kaz besisi: Besi amacıyla yetiştirilen kazların kesimden 3-5 hafta önce başlanarak 2500-3000 kcal/kg metabolik enerji içeren rasyonlarla semirtmeye tabi tutulması. Devamını Oku

 • kuzu besisi: Kuzuların sütten kesildikten sonra yoğun yemlerle beslenerek kısa sürede 45-50 kg’lık kesim ağırlığına ulaştırılması. Devamını Oku

 • genç kaz besisi: Kazların 13-18 haftalık yaşta pazarlanabilmesi için önce yeşil yemlerle daha sonra kesime 2-3 hafta kala konsantre yem ağırlıklı beslenmesi. Devamını Oku

 • dana derisi: Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri. Devamını Oku

 • dana bağı: Ayakta güreşirken, bir elle karşı güreşçinin bileğinden tutup, öteki taraftaki dizi yere koyarak, boşta kalan elle bacağını içten kavrayıp gövdesini ense üzerine alma yoluyla başının üzerinden yere atıp çevirme. Devamını Oku

 • dana difterisi: Buzağı difterisi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar