darby and joan sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte darby and joan kelimesinin manası:

 1. Birbirine bağlı yaşlı çift, uyumlu yaşlı çift

darby and joan ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • a well matched couple: Uyumlu çift, birbirine uygun çift Devamını Oku

 • harmonious: Ahenkli uyumlu, birbirine uygun Tatlı sesli, hoş sesli Devamını Oku

 • consentient: Razı, muvafık birbirine uygun. Razı, kabul eden, uyumlu Devamını Oku

 • backwards compatible: Geriye doğŸru uyumlu, önceki bir teknolojiyle uyumlu olarak çalışŸabilme, dosyalarda veya sistem yapılandırmasında çok az değŸişŸiklikle eski bir donanım veya yazılım versiyonuyla uyumlu bir şŸekilde çalışŸabilme (Bilgisayar) Devamını Oku

 • harmoniously: Uyumlu bir biçimde, uyum içinde, uyumlu olarak; ahenkle, ahenkli bir şŸekilde, hoşŸ bir sesle Devamını Oku

 • darby and joan club: Yaşlılar derneği Devamını Oku

 • intertwine: Birbirine geçirmek, birbirine geçmek, birbirine dolaşmak Birbirine örmek veya sarmak Devamını Oku

 • unconformable: Uyuşmayan, birbirine uymaz, tutarsız. Uygun olmayan, uyumlu olmayan, uyuşŸmaz, bağŸdaşŸmaz, aykırı, tutarsız, tek düze olmayan; katmanları aralıklı, katmanları düzensiz (Jeoloji) Devamını Oku

 • responsive: Cevap vermeye hazır, hevesli Uyumlu Devamını Oku

 • intertwined: [intertwine] birbirine geçirmek, birbirine geçmek, birbirine dolaşmak SarılmışŸ, birlikte sarılmışŸ, birbirine geçirilmişŸ, birlikte dokunmuşŸ Devamını Oku

 • nağme: Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi Örnek: Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor. S. M. Alus Ezgi. Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz. Devamını Oku

 • uysal: Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı Örnek: Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir. A. Gündüz yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. terbiyeli Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. Devamını Oku

 • Kars çoban köpeği: Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Ağrı, Iğdır bölgelerinde yetişen, saflığı tescil edilmiş, bölge koşullarına uyumlu, çok iyi koruyucu özelliğe sahip, uyumlu, zeki, akıllı ideal bir çoban köpeği olup baş oldukça büyük, geniş ve iri yapılı ve siyah, tüyleri karışık ve kabarık görünümlü, baş kulak, göğüs altından arkaya doğru olan kısım siyah ağırlıklı, diğer yerler sarıdan kirli Devamını Oku

 • homologous: Birbirine benzer veya birbirine eşit homolog’ical birbirine eşit, müsavi Birbirine benzer, benzeş, müşabih homology benzeşim, benzeyiş Devamını Oku

 • dna ligaz: Deoksiribonükleik asit dizisinde nükleotitleri birbirine bağlayan bir enzim. İki DNA tek zincirini 3′-hidroksil ve 5′-fosfat grubundan fosfodiester bağıyla birbirine bağlayan ayrıca çift sarmallı DNA’daki kopuk tek zinciri de birbirine bağlayabilen Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar