darül maarif sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte darül maarif kelimesinin manası:

 1. Sultan Mecid zamanında Valide Sultan'ın İstanbul'da Sultan Mahmud türbesi civarında yaptırmış olduğu mekteb. (Osmanlıca'da yazılışı: dâr-ül maarif)

darül maarif ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • maarif: Bilgi ve kültür. Öğretim ve eğitim sistemi Örnek: En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir. Atatürk Bilgi, kültür. Devamını Oku

 • sultana: Sultan (kadın), valide sultan, padişahın kızı, sultani, çekirdeksiz kuru üzüm Hanım sultan, sultan karısı, kızı veya kız kardesi, valide sultan Devamını Oku

 • darül kütüb: Kütübhane, kitab evi. (Osmanlıca’da yazılışı: dar-ül kütüb) Devamını Oku

 • kılıç kuşanma: Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının İstanbul’daki Eyüp Sultan türbesine giderek törenle kılıç kuşanmaları. Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının Eyüp Sultan türbesine giderek törenlekılıç kuşanmaları. Devamını Oku

 • darülfünun: Üniversite. Üniversite. (1 Ağustos 1933’de İstanbul Dar-ul Fünunu yerine Üniversite kurulmuştur.) (Osmanlıca’da yazılışı: dar-ül-fünun) Devamını Oku

 • dar görüşlülük: Dar görüşlü olma durumu. Devamını Oku

 • ayasofya: İstanbul’daki bu ilk kilisenin açılış resmi Mi : 325 tarihinde yapılmıştır. 513 senesi Ocak ayının 13-14. gecesi bir yangın esnası bina kamilen yanmış. O zaman İmparator Justinyanus yeniden yaptırmış. 573 de binanın resm-i küşadı yapılmıştır.Osmanlılarca 29 Mayıs 1453’de İstanbul fethedilince Fatih Sultan Mehmed yaya olarak Kiliseye girmiş ve müezzine ezan okutarak maiyeti ile beraber namaz Devamını Oku

 • dar açılı ışın: Dar bir oylum açısı içine toplanmış ışın. Devamını Oku

 • dar açılı üçgen: Tüm açıları dar açı olan üçgen. Devamını Oku

 • dar açılı ışıklık: Bkz. toplayıcı ışıklık. Devamını Oku

 • dar görüşlü: Yeni ve değişik görüşleri benimsemeyen, anlayış göstermeyen (kimse). Devamını Oku

 • dar vergi yükümlülüğü: Bir ülkede yerleşik olmayan gerçek kişilerin yalnızca o ülkede elde ettikleri gelir üzerinden vergilendirilmeleri. Devamını Oku

 • dar yapraklı su sümbülü: Gövde boğumlarında genellikle belirgin salgı bezleri bulunan, yaprak orta damarı hafifce şişkin olan su bitkisi. Devamını Oku

 • maarifçi: Öğretim ve eğitim kurum veya kuruluşlarında çalışan kimse. Devamını Oku

 • maarif müdürü: Bk. milli eğitim yönetmeni Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar