daunorubisin sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte daunorubisin kelimesinin manası:

 1. Streptomyces peucetius kültürlerinden elde edilen, DNA çift zinciri içine girerek DNA üretimini bozarak etkiyen, kanser önleyici bir ilaç.

daunorubisin ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • daktinomisin: Streptomyces parvulvus kültürlerinden elde edilen, DNA çift zinciri içinde, komşu guanozin-sitozin baz çiftleri arasına enine yerleşip DNA ve mRNA üretimini bozarak etkiyen, antineoplastik olarak kullanılan bir kemoterapötik. Devamını Oku

 • vankomisin: Hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik. Streptomyces orientalis’ten elde edilen bakteri hücre duvarı üretimini bozarak etki oluşturan antibiyotik. Devamını Oku

 • kanamisin: 2-deoksi streptamine glikozidal olarak bağlanmış, iki amino şekeri içeren, Streptomyces kanamyceticus’dan elde edilen bir antibiyotik. Streptomyces kanamyceticus kültürlerinden elde edilen aminoglikozit türevi antibiyotik. Devamını Oku

 • kapreomisin: Streptomyces capreolus kültürlerinden elde edilen siklik polipeptit yapılı bir antibiyotik. Devamını Oku

 • narasin: Streptomyces aureofaciens kültürlerinden elde edilen ve etki biçimi açısından monensine benzeyen antikoksidiyal ilaç. Devamını Oku

 • rifamisin: Dna’Ya bağımlı RNA polimeraz enzimini baskılayıp DNA’nın oluşturduğu kalıba göre mRNA üretimini bozarak etkiyen bir antibiyotik grubu. Devamını Oku

 • ivermektin: Streptomyces avermitilis’ ten elde edilen avermektin B1’nin dihidro türevi olan ve duyarlı parazitlerdeki GABA salınımını artırarak ve emriyogenezisi bozarak vücuttaki iç ve dış parazitlere karşı kullanılan geniş spektrumlu antelmentik bir ilaç. Devamını Oku

 • kloramfenikol: Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S Devamını Oku

 • amfoterisin B: Streptomyces nodosus adlı bakteriden elde edilen ve mantarlara karşı kullanılan bir ilaç. Devamını Oku

 • fermantasyon çözünürleri özüt kurusu: Penicillium streptomyces ve sitrik asit fermantasyonlarından elde edilen özütün kurutulmuş biçimi. Devamını Oku

 • linkomisin: Streptomyces lincolensis kültürlerinden elde edilen, zayıf baz tepkimeli, bakterilerde, 50 S alt ribozomlarına bağlanarak protein sentezini bozmak suretiyle etkinlik gösteren, dar spektrumlu, stafilokok ve streptokoklar başta olmak üzere gram pozitif bakterilerin neden olduğu solunum yolları, yumuşak doku, kemik iliği ve deri hastalıklarında, ayrıca spektinomisinle birlikte mikoplazma enfeksiyonlarının sağaltımında kullanılan, biyolojik yarı ömrü kısa olduğundan gıda Devamını Oku

 • milbemisin: Streptomyces hygroscopicus aureolacrimosus adlı bakteriden fermentasyon sonucu elde edilen köpek kalp kurtları da d Devamını Oku

 • aminoglikozit: Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik.aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde Devamını Oku

 • griseofulvin: Penicilium griseofulvum ve kısmen de diğer penisilyum türlerinden de elde edilen mantar öldürücü bir antibiyotik bileşik. Devamını Oku

 • flamed: Akçaağaç gibi bazı ağaç türlerinden elde edilen, üzerinde birbirine paralel ve damarlara dik yönde harelerin bulunduğu kereste. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar