daüssırka sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte daüssırka kelimesinin manası:

 1. Bk. çalma hastalığı

daüssırka ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • parkinson hastalığı: İstirahat halinde titreme, kaslarda sertlik ve istemli hareketlerde azalmanın bir arada görüldüğü hastalık. Hastalık, darbe alma veya beyinde dopamin seviyesinin düşmesi sonucu açığa çıkar. Devamını Oku

 • prion: Nükleik asit içermemesine rağmen teorik olarak hücreleri enfekte ederek çoğalma yeteneğine sahip olan, bağışıklık cevabına sebep olmayan, nükleaz, mor ötesi ve iyonize ışınlara dirençli küçük bulaşıcı protein, bulaşıcı protein etkeni, bulaşıcı protein parçacığı. İnsanlarda ve hayvanlarda skrapi, kuru, deli inek hastalığı, Crutzfeldt-Jacop adı verilen prion hastalıkları adı verilen hastalıklara sebep olurlar. Devamını Oku

 • patogenez: Hastalığın esas ve gelişimi. Hastalık gelişimi Devamını Oku

 • kelebek hastalığı: Yaprağımsı emicikurtlardan ileri gelen asalaksal hastalıkların ortak adı. (Hastalık, solucanların yerleştiği yere göre adlandırılır; karaciğerkelebek hastalığı, akciğerkelebek hastalığı, bağırsakkelebek hastalığı gibi.) Devamını Oku

 • daüssıla: Yurt özlemi Örnek: Bu daüssıla denen bir yurt acısı hastalığıdır. R. N. Güntekin Bk. evseme Sıla hasreti. Vatan hasreti. Kavuşma hasreti. (Osmanlıca’da yazılışı: dâ-üs-sılâ) Devamını Oku

 • almaşım: Bazı dillerin şekillenişinde bir kelimedeki bir veya birkaç ses öğesinin uğradığı çeşitlenme, ki ABANIK ALMAŞIMI ( Al. consonantique ) ve AÇINIK ALMAŞIMZI ( Al. vocalique ) olmak üzere ikiye ayrılır. Açınıkalmaşımmın da şu çeşitleri var: AÇINIKLARDA NİCELİK, NİTELİK, RENK ve VURGU ALMAŞIMLARI (Al. (AL voc. de quantité, qualitative, de timbre, et d’accentuation ).Abanikalmaşımı çekimlerde gramatikal Devamını Oku

 • saçaklı boşalım: Bir iletken ile çevresi arasında yay boşalmasından daha düşük gerilimde oluşan boşalma durumu. Bir uçun içinde ışıklı boşalma ile kıvılcımlı boşalma arasında oluşan durum. Devamını Oku

 • kemoreseptör: Kimyasal enerji değişikliklerini alan almaçlar, kemosensör. Dildeki lezzet tomurcukları, burundaki koku almaçları, glomus carotikum ve arcus aorticus’ta bulunan glomus aorticum ve kandaki oksijen, karbondioksit ve pH değişikliklerini alan almaçlar. Kimyasal Devamını Oku

 • kleptomani: Dayanılmaz bir ruhsal dürtüyle, kişinin hırsızlık yapma gereksinimi duyması ile beliren hastalık. İhtiyacı olmaksızın patalojik çalma dürtüsüne verilen addır. Devamını Oku

 • reprodüksiyon: Aynısını yapma, tıpkısını meydana getirme. Çoğalma Devamını Oku

 • difenhidramin: Histamin H1-almaç engelleyicisi, ödem oluşumunu engelleyici, taşıt tutması hastalığında kullanılan ve öksürük merkezini de baskılayarak öksürük kesici etkiye neden olan antihistamik bir ilaç. Devamını Oku

 • kleptomania: Hırsızlık illeti, kleptomani kleptomaniac hırsızlık hastası, kleptoman. Kleptomani, çalma hastalığı Devamını Oku

 • karantina: Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup gözlemlenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer. Devamını Oku

 • sickly: Hastaca, daima keyifsiz, hastalıklı, hasta mizaçlı Hastalık getiren Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar