day labourer sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte day labourer kelimesinin manası:

 1. Gündelikçi işŸçi, günlük olarak çalışŸan ve günlük ücret alan kimse (genellikle vasıfsız işŸçi), ayrıca day laborer olarak da yazılır

day labourer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • day of mourning: Yas günü, acı ve üzüntü günü (genellikle ölmüşŸ kimse ve inanları anma günü) Devamını Oku

 • day labo u rer: Gündelikçi Devamını Oku

 • salary stub: Ücret koçanı, maaşŸ pusulası, her maaşŸla maaşŸın ödendiğŸini gösteren belge/makbuz olarak verilen fişŸ veya kağŸıt parçası (genellikle saatlik ücret vb. gibi ödeme detaylarını içeren) Devamını Oku

 • yevmiye: Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik. Her gün. Devamını Oku

 • casual: Tesadüfen olan Kasıtlı olmayan, rasgele Devamını Oku

 • gündelikçi: Gündelikle çalışan kimse Örnek: Dul kaldığı günden beri, zengin evlerde gündelikçi olarak çalışan bu kadın, oğlunun tahsil etmesini istiyordu. S. Derviş Gündelikle çalışan kişi. krş. ırgat (oyuncu) [Alm. Aushilfe Schauspieler mit töglichen Spielgeld]: Devamını Oku

 • banka öndeliği: Bankaların güvencesiz veya güvenceli ayni ya da kişisel güvence karşılığı açtıkları ve vade sonunda bir defada geri ödenmesi zorunlu olan kısa vadeli kredi. krş. açık kredi, hisse senedi karşılığı öndelik, tahvil karşılığı öndelik, altın karşılığı öndelik ve belge karşılığı öndelik Devamını Oku

 • salaried personnel: Ücretli personel, maaşŸlı çalışŸan, ücret/maaşŸ alan kimse Devamını Oku

 • cupper: Hastadan kan alan kimse, kan alan kişŸi, diğŸerlerinden kan alan kimse (tıbbi prosedür olarak); çay fincanı, cuppa (İngiliz Argosu) Devamını Oku

 • labourer: İşŸçi, emekçi, ırgat, amele, rençper Devamını Oku

 • agricultural labourer: Tarım işçisi Devamını Oku

 • farm labourer: Çiftlik işçisi, rençper Devamını Oku

 • casual labourer: Aylakçı Devamını Oku

 • müşteri: Alıcı, hizmet gören ve karşılığında ücret ödeyen kimse Örnek: (berber) Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde. N. Cumalı Jüpiter. Bk. jüpiter Devamını Oku

 • peon: Latin Amerika’da amele, gündelikçi Hindistan’da piyade neferi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar