deaminasyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte deaminasyon kelimesinin manası:

 1. Bir molekülden amino grubunun çıkanlması.
 2. Bir molekülden amino grubunun çıkarılması.
 3. Bir bileşikten kimyasal reaksiyonla amino grubunun çıkarılması.
 4. Bileşiğin, yapısındaki amino gruplarını kaybetmesi.

deaminasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • oksidatif deaminasyon: Alfa-Metilaminlerin maruz kaldığı, amino asitlerdeki amino gruplarının amonyak ve keto asitlere ayrılması ile Devamını Oku

 • transferaz: Bir atom grubunun bir molekülden diğer moleküle aktarılmasını katalizleyen herhangi bir enzim. Bir atom grubunun bir molekülden diğerine aktarılmasını katalizleyen enzim. Devamını Oku

 • dekarboksilasyon: Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı. Devamını Oku

 • iyonlaşma: Moleküllerin parçalanmasıyla, atomlara, moleküllere, molekül gruplarına elektron katılması veya çıkarılmasıyla iyonların oluşması. Bk. üşerleşim Devamını Oku

 • kovalent modifikasyon: Enzim molekülünün yapısındaki belirli serin, treonin veya tirozin amino asitlerinin hidroksil gruplarına bir fosfat grubunun eklenmesi veya bu yapılardan bir fosfat grubunun çıkarılması ve böylece enzim etkinliğinin düzenlenmesi. Devamını Oku

 • anhidrit: Genellikle kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunan doğal, susuz kalsiyum sülfat. Bir bileşimden su molekülü çıkarılmasıyla veya bir cismin su kaybetmesi sonucunda geriye kalan susuz kısım. Devamını Oku

 • transaminaz: Aminotransferaz. Amino grubunun, bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçmesini veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesini sağlayan enzim, aminotransferaz. Devamını Oku

 • amit: Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı. Amino grubu taşıyan azotlu organik bir bileşik. Biyolojik amitler karboksil grubunun hidroksil grubu yerine amino grubu girmesiyle amino asitler Devamını Oku

 • metilasyon: Nükleotit dizisinde G bazından önce gelen sitozinin beşinci C atomuna metil grubunun bağlanması; bir bileşiğe metil grubunun bağlanması. Herhangi bir molekülün yapısına metil grubunun katılması olayı. Devamını Oku

 • deiyonizasyon: Bk. üşersizleşim Bir bileşikten yüklü atom veya moleküllerin çıkarılması. Devamını Oku

 • izomer: Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler). Bk. eşiz Devamını Oku

 • indirgenme: İndirgenmek işi. Özdeciğin eksicik alması, hidrojen öğesinin çoğalması ya da oksijenin azalması olayı. Devamını Oku

 • aminoasit: Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları Devamını Oku

 • hidroliz: Bir molekülün su etkisiyle ikiye ayrılmasını sağlayan tepkime. Bk. suylakesim Devamını Oku

 • karboksilli bileşik: Molekül yapısındaki hidrokarbon zincirine ya da halkasına bir kaboksil (-COOH) grubunun bağlı olduğu bileşik. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar