decolonize sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte decolonize kelimesinin manası:

 1. [decolonize (Amer.) ] koloniye bağımsızlık vermek
 2. Koloniye bağŸımsızlık vermek

decolonize ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • lend: Ödünç vermek, eğreti olarak vermek Vermek, faizle vermek Devamını Oku

 • recompense: Karşılığını vermek, hakkını vermek, ödüllendirmek, telafi etmek, cezasını vermek, karşılamak ), (i.) karşılığını vermek, mükafatlandırmak Devamını Oku

 • colonial: Koloniye ait, sömürge ile ilgili (kimse) Koloni halinde yaşayan. Devamını Oku

 • authorize: [authorize (Amer.) ] yetki vermek, ruhsat vermek, izin vermek, onaylamak Yetki vermek, saIâhiyet vermek Devamını Oku

 • yield: Vermek, ödemek Mahsul vermek Teslim Devamını Oku

 • hidralar: Örnek hayvanı hidra olan sölenterler bölümü. (Yun. hydor: su; zoon: hayvan) Çok hücrelilerden (Metazoa), sölenterler (Coelenterata) alt bölümünün, knidliler (Cnidaria) filumundan, çoğu hem medüz hem de polip tiplerini kapsayan, poliplerin Devamını Oku

 • permit: Permi, izin tezkeresi, ruhsatname, icazet (-ted, -ting) izin vermek, müsaade etmek, ruhsat vermek Devamını Oku

 • let out: Çıkarmak, çıkmasına izin vermek, salıvermek, bollaştırmak, genişletmek, kiraya vermek, vermek, ihale etmek, salmak Kurtuluş, kaçış Devamını Oku

 • license: Licence izin, ruhsat İzin tezkeresi, ruhsatname, lisans Devamını Oku

 • plight: Kötü durum. Teminat vermek, söz vermek Devamını Oku

 • enable: Muktedir kılmak, kuvvet vermek Yetki vermek, salâhiyet tanımak Devamını Oku

 • sermonise: Vaaz vermek, öğŸüt vermek, söylev vermek, dini meseleler üzerine konferans vermek; davranışŸlar ve ahlak üzerine vaaz vermek (ayrıca sermonize) Devamını Oku

 • award: Ödül müküfat Olarak vermek Hükmen Devamını Oku

 • reward: Mükâfatlandırmak, mükâfatını vermek, ödül vermek Karşılığını vermek Devamını Oku

 • counsel: Danışma, müşavere, istişare Dava vekili Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar