deficit of commerce sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte deficit of commerce kelimesinin manası:

 1. Dış tecim açığı

deficit of commerce ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • yazılık tutma zorunluluğu: Tecim ve yapımla uğraşanlarla, tecim ortaklıkları, uğraşıları, tecim ve yapıma ilişkin kamu kuruluşları, dernek, kuruluş ve örgütleri ve vakıflara ilişkin ekonomik işletmeler, bağımsız uğraşı çalışırları ve çiftçilerin ödeyecekleri vergiler saptanılmak üzereyazılık tutma zorunluluğunda olmaları. Devamını Oku

 • içtecim: Bir ülkenin ulusal sınırları içinde kalan tecim etkinliği, bkz. dıştecim. Bk. iç ticaret Devamını Oku

 • tecim ortaklığı: Tecim işlemlerinin uygulanabilmesi amacıyla tecim yasasına göre kurulan ortaklıklar. Devamını Oku

 • tecim ortaklığı: Tecim işlemlerinin uygulanabilmesi amacıyla tecim yasasına göre kurulan ortaklıklar. Devamını Oku

 • ticaret merkezi: Çeşitli ürünlerin ve malların pazarlandığı, ticari ilişkilerin kurulduğu yer. Bk. tecim özeği Devamını Oku

 • regime of exterior commerce: Dış tecim düzeni Devamını Oku

 • tecim simgesi: Tecim eşyası ve malını yapan kişi ya da işletmenin adını derleyen sözcüklerin ilk harfleri bir araya getirilerek yapılan adlama. (Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Ali, Hamit ve Kemal’in kurdukları tecim ortaklığına (AHK) demeleri gibi). Devamını Oku

 • dış ticaret: Bir devletin yabancı devletlerle yaptığı alışveriş, ithalat ve ihracatın tamamı. Bir ülkedeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin diğer ülkelerle yaptıkları her türlü mal alım satımı. Devamını Oku

 • satımca biçimi: Düzenlenecek satış belgesinin, sıra sayısı, düzenleyenin tecim adı ve işyeri, alıcısının tecim adı ve oturma yeri, mal ya da işin çeşidi, niceliği, değeri, tutarı, satılan mal, bu belgenin düzenlenmesinden önce verilmiş ise günü gibi bilgileri kapsamına alan biçimi. Devamını Oku

 • para alıcısı: Bir tecim belgitini düzenliyenden alan ilk kişi. Bir tecim belgitinde yazılı parayı borçlusundan alan kişi. Devamını Oku

 • ticaret açığı: Bk. tecim açığı Devamını Oku

 • ticaret salnamesi: Bk. tecim yıllığı Devamını Oku

 • judge in commercial court: Tecim yargıcı Devamını Oku

 • ticarı memnuiyet: Bk. tecim yasakları Devamını Oku

 • commercial correspondent: Tecim yazışmaları Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar