değer etiği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değer etiği kelimesinin manası:

 1. Ahlaki bir eylemin biçimsel yapısından daha çok niteliksel içeriğini önemseyen etik anlayış, fenomenolojik değer etiği.

değer etiği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ödev etiği: Ödev duygusu dışında ahlaki değer taşıyan hiçbir motif olmadığını, bir eylemin sadece ödev ve yükümlülük duygusuyla yapıldığı zaman gerçek bir ahlaki değer taşıyabileceğini savunan etik görüş. Devamını Oku

 • aldırmazlık etiği: Kinikler tarafından benimsenen, erdemi, ahlaki hayatın son ve en yüksek amacı kabul eden ve erdem dışında hiçbir şeye aldırmamayı en yüce değer kabul eden etik anlayış. Devamını Oku

 • bilim etiği: Bilim insanının bilimsel çalışmaları sürecinde uyacağı ahlaki ilke ve istekleri içeren etik türü. Devamını Oku

 • insaniçinci çevre etiği: Ahlaki yargılarda bulunma yeteneğini taşıyan biricik varlık insan dışındaki tüm canlıların yararlılıklarının insan sorumluluğunda olması ve insan tarafından sağlanması gerektiğini savunan etik görüş, antroposantrik çevre etiği, çevre etiği. Devamını Oku

 • fenomenolojik değer etiği: Değer etiği. Devamını Oku

 • aksiyolojik etik: Ahlaki eylemlerin, asli olarak içerdikleri ve cisimleştirdikleri değerden dolayı ahlaken doğru olduklarını öne süren ahlaki değer kuramı veya etik anlayışı. Devamını Oku

 • deontolojik etik: Ahlaki eylemin doğruluğu veya ödeve uygunluğu üzerinde yoğunlaşan, belli birtakım şeylerin ilkeye dayandırılarak yapılması gerektiğini savunan, ahlaki eylemleri eşitlik, tarafsızlık veya evrenselleştirilebilirlik gibi ölçütlerle değerlendiren etik teori. Devamını Oku

 • niyet etiği: Dinsel olarak temellenen, ahlaklılığın, erdemlerin sonuçlarından ziyade, kişinin içsel yaşantısıyla, tinsel saflığıyla veya niyetleriyle ilgili olduğunu savunan etik görüş. Devamını Oku

 • niyet etiği: Dinsel olarak temellenen, ahlaklılığın, erdemlerin sonuçlarından ziyade, kişinin içsel yaşantısıyla, tinsel saflığıyla veya niyetleriyle ilgili olduğunu savunan etik görüş. Devamını Oku

 • metaetik: Felsefenin temel görevinin, dilin mantıksal analizi veya kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki tavrı ve yaklaşımını ifade eden, normatif etik kurallar koyma yerine ahlaki durumları analiz etmeyi ve içyüzünü incelemeyi savunan etik görüş, analitik etik, eleştirel etik. Devamını Oku

 • bencillik etiği: Kişisel çıkarı, etik yoluyla meşrulaştırıp genel yarara bağlama çabası. Devamını Oku

 • bencillik etiği: Kişisel çıkarı, etik yoluyla meşrulaştırıp genel yarara bağlama çabası. Devamını Oku

 • aşk etiği: Bir varlığın, varlık hiyerarşisinde daha üstte yer almasının daha iyi, daha değerli olmasına ve daha yüksek bir değere sahip olmasına bağlı olduğunu savunan görüş. Devamını Oku

 • özgürlük etiği: Ahlakın, toplumun temel ekonomik yapısının ve sınıf farkının bir ürünü ve yansıması olduğunu savunan, kendini gerçekleştirme veya belirleme veya özgürlüğü en yüksek değer olarak konumlayan etik görüş. Devamını Oku

 • ethically: Etik olarak, ahlaki bir şŸekilde, ahlaki standartlara göre Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar