değilleme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değilleme kelimesinin manası:

 1. Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumsuz bağlantısı; önermede yüklemin olumsuz olarak konması. Karşıtı bk. evetleme

değilleme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • evetleme: Evetlemek işi veya durumu. Mantıksal bir yargıda yüklemin özneye olan olumlu bağlantısı; önermenin olumlu olması; önermede yüklemin olumlu olarak konması. Devamını Oku

 • değilleme önermesi: Anaeklemi değilleme olan bileşik önerme: (…) Devamını Oku

 • tümel değilleme: Ancak anabileşenlerinin tümü yanlış olduğunda doğru olan bir bileşik önermeyi oluşturan doğrusal İkili eklem: (…)||Tüm doğrusal eklemler bu eklem türüyle tanımlanabilir. Doğruluk çizelgesi: (…) Anl. birlikte değilleme. Devamını Oku

 • değilleme eklemi: Doğru bir önermeden yanlış bir önermeyi, yanlış bir önermeden de doğru bir önermeyi oluşturan doğrusal birli eklem. ||değilleme eklemi (…) Devamını Oku

 • birlikte değilleme: Bkz. tümel değilleme. Devamını Oku

 • çifte değilleme: (…) Devamını Oku

 • tümel evetleme: Anaeklemi tümel evetleme eklemi olan bileşik önerme: (…) || Anl. birlikte evetleme, mantıksal çarpım,, Devamını Oku

 • eşdeğerli: (Lat. aequivalens = eş değerli, değerce eş olan) : 1- Bir başka değerin yerine konabilen (değer). 2- (Mantıkta) Kaplamı ve anlamı aynı olan, ama tanımlarında değişiklik gösteren (önerme ve terimler). Aralarında mantıksal eşitlik bulunan (terim ya da önermeler). (Ör. A B’nin babasıdır ve B A’nın oğludur.), eşgeçerli ile eşanlamlıdır. Devamını Oku

 • evirme: Evirtim. Bir önermenin konusunu yüklem, yüklemini de konu durumuna getirerek vargısı doğru olan yeni bir önerme çıkarma, akis: “Hiçbir insan ölümsüz değildir” önermesinden evirme yoluyla “hiçbir ölümsüz insan değildir” önermesi Devamını Oku

 • kanıtların değerlemesi: Sanığın üstüne atılan suç için toplanan kanıtların, olumlu ve olumsuz olanlarını değerlendirerek, suçun bu sanıkça işlenip işlenmediğini yargıya ulaştıracak biçimde yargıcın ya da yargılığın kestirmesi. Devamını Oku

 • öznitelik: Bir varolanın özle ilgili, kalıcı, zorunlu, yapıcı niteliği; temel belirti ; yüklem. Ancak bir tözde bulunan, bir taşıyıcıyı gerektiren, değişken ve rastlantısal olandan (ilinekten) ayrı olarak özce töze bağlı olan şey. // Aristoteles, bir nesnenin kendisinden ayrı düşünülemeyen niteliklerini rastlantısal olanlardan ayırarak özle ilgili, zorunlu nitelikler,öznitelikler olarak adlandırır. Thomas’ta daöznitelik aynı anlamdadır. Skolastikler Tanrı’nınözniteliklerinin sözünü Devamını Oku

 • mantıkçılık: Mantık biliminin her şeyin üstünde olduğunu benimseyen felsefe. Bütün bilimleri matematik biçime indirgeyen ve matematiği mantığın bir uygulaması durumuna getiren öğreti. Devamını Oku

 • tanıtlama: Öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme. Tanıtlamak işi, ispatlama. Devamını Oku

 • tanıtlama: Öne sürülen bir iddianın doğruluğunu mantıksal yöntemle gösterme. Tanıtlamak işi, ispatlama. Devamını Oku

 • değil: Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime Örnek: Bu direniş çetin değil, haşin değil, yürek burkucuydu. T. Buğra Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar