değişim değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değişim değeri kelimesinin manası:

 1. Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı.

değişim değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • eşitsiz değişim kuramları: Dış ticarette ülkeler arasındaki eşitsiz değişimi emek değer kuramından hareketle açıklayan kuramlar. krş. Emmanuel emperyalizm kuramı, Kay emperyalizm kuramı Devamını Oku

 • değer: Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha. Devamını Oku

 • f değeri: F-Ölçerinde değişkiler arasındaki ayrımın anlamlılık düzeyini saptamak üzere başvurulan ve değişkilerin eşitliği varsayımının evetlenmesi için gözlenmiş F oranının aşmaması ya da altında kalması gereken kuramsal değer. Bk. f sayısı Devamını Oku

 • altın değerdeşliği: Altın para standardındaki iki para arasında, bu paraların içerdikleri altın miktarlarına göre belirlenen değişim oranı. Devamını Oku

 • üşerleşim değişmezi: Özdeciklerle üşerleri arasındaki tersinir tepkileşim denge değişmezi. Özdeciklerle üşerleri arasındaki tersinir tepkileşim denge değişmezi. Devamını Oku

 • üşerleşim değişmezi: Özdeciklerle üşerleri arasındaki tersinir tepkileşim denge değişmezi. Özdeciklerle üşerleri arasındaki tersinir tepkileşim denge değişmezi. Devamını Oku

 • kardeş kromatitler arası değişim: Bir mayoz tetradının ya da eşlenmiş somatik kromozomun kardeş kromatitleri arasındaki krosingover. Devamını Oku

 • gerekli emek zamanı: Emek değer kuramlarında bir malı üretmek için toplumsal olarak harcanması gereken emek süresi. krş. emek zamanı Devamını Oku

 • çerçeve oranı: Televizyon görüntülüğündeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran; ölçün filmde olduğu gibi 3:4’tür, Bir film ya da görüntülük üzerindeki resmin eni ile yüksekliği arasındaki oran. (Ölçün filmlerde ve dar filmlerde Devamını Oku

 • birlikte değişki: İki değişken arasındaki bağıntıyı ölçmek üzere birlikte gidişim çizgisine başvurmadan, değişkenlere ilişkin gözlem değerleri arasındaki ayrımlara dayanarak yapılan ölçüm. bkz. birlikte gidişim, değişki. Devamını Oku

 • kartiller arası değişim aralığı: Dağılım ölçümlerinde, özellikle sıralayıcı ölçümlü verilerde kullanılan ve 3. kartil (verilerin% 75’i) ile 1. kartil (% 25’i) arasındaki ve verilerin % 50’sinden oluşan fark değeri Devamını Oku

 • eşitsiz değişim: Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer-Prebish savı Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle, Devamını Oku

 • değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Devamını Oku

 • faiz değerdeşliği kuramı: İki ülke arasında ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarının vadeli döviz kurunun prim ve iskontosuna eşit olacağını ileri süren kuram. Devamını Oku

 • değişim hızı: Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli çabuk değiştiğini belirten ve işlev değişiminin, değişken değişimine oranı öle ölçülen özellik. Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar