değişim hızı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değişim hızı kelimesinin manası:

 1. Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli çabuk değiştiğini belirten ve işlev değişiminin, değişken değişimine oranı öle ölçülen özellik.
 2. Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne denli çabuk değiştiğini belirten ve işlev değişiminin, değişken değişimine oranı öle ölçülen özellik.
 3. Eğim artışının uzunluğuna oranı, bir açının sinüsü.

değişim hızı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çarpım hızıl bağıntısı: Birlikte değişmenin doğrusal olduğu durumlarda kullanılan ve iki değişkene ilişkin gözlem değerleri sapmalarının,çarpım ortalamasının, iki dizinin ölçünlü sapmaları çarpımına oranı olarak bulunan bağıntı katsayısı, bkz. bağıntı çözümlemesi, doğrusal bağıntı, Devamını Oku

 • değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon. Devamını Oku

 • yıllık değişim: Bir yıl içinde meydana gelen değişme niceliği. Devamını Oku

 • değeri değişmez belgitler: Bankanın bir dalınca alınması ya da bankerin yasal oturum ve iş yerinde ödenmesi gerekli olduğundan, değer değişimine bağlı olmayan belgitler. Devamını Oku

 • değişim değeri: Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasındaki değişim oranı. Devamını Oku

 • hava değişim sayısı: Kapalı bir yerin havasının bir saatte kaç kez değiştiğini belirten sayı. Devamını Oku

 • izotop değişim tepkimesi: Elementin iki veya daha fazla kimyasal formları arasında, verilen bir elementin atomlarının değişiminin, atomlardan birinin etkilenmesiyle, gerçekleştiği kimyasal tepkime. Devamını Oku

 • kadar: Ölçüsünde, derecesinde Örnek: Balıkçılıkta para vardır, ama dalgıçlık kadar da genç işidir. S. F. Abasıyanık Büyüklüğünde, genişliğinde. Dek, değin Devamını Oku

 • kat oranlar yasası: İki öğe, birden çok bileşik oluşturduklarında, öğelerden birinin belirli bir niceliği ile diğer öğenin nicelikleri arasında, tamsayılarla gösterilebilen bir oran olduğunu belirten yasa. Devamını Oku

 • hücresel değişim: Virüs etkisiyle enfekte hücre fenotipinde meydana gelen değişiklikler, hücresel konversiyon. Devamını Oku

 • ısı iletkenliği: Cisimlerin ısıyı iletme yeteneği; bir cismin ilettiği ısı niceliğinin aldığı ısı niceliğine oranı. Devamını Oku

 • gayrisafi değişim ticaret haddi: Belirli bir dönemde gerçekleştirilen dışsatım miktarı karşılığında ne kadar dışalım yapıldığını gösteren ve dışsatım miktar dizininin dışalım miktar dizinine bölünmesiyle hesaplanan oran. krş. dışsatım miktar dizini, dışalım miktar dizini Devamını Oku

 • yürüyen mevsimlik değişim: Zamanla değişen mevsimlik bir değişim örüntüsü. Örüntü, genellikle ardı ardına gelen k sayıdaki yılı, yürüyen ortalamalarda olduğu gibi, k sayılı kümeler biçiminde zaman dizisi boyunca ilerleterek elde edilir. Devamını Oku

 • gönüllü değişim kuramı: Verginin kamu mallarından yararlanmanın bedeli olduğunu savunan ve verginin fayda kuramına dayanan kuram. Devamını Oku

 • büyüme eğrisi: Ulusal gelirin zaman içindeki değişiminin geometrik yeri. Bedence ve zihince olgulaşma sonucu organizmanın özellik ve görevlerinde ortaya çıkan değişmeleri çizgesel olarak belirten eğri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar