değişken değerleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değişken değerleri kelimesinin manası:

 1. Bir nicel değişkenin aldığı ya da alabileceği çeşitli ya da olanaklı değerlerden her biri.

değişken değerleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • asal değişken: (Çok değişkenli istatistik) p değişkenin oluşturduğu X kümesinin u doğrusal birleşimleri ile q değişkenin oluşturduğu Z kümesinin v doğrusal birleşimleri arasındaki ilişki katsayıları, (…) biçiminde verildiğinde u ve v’deki değişkenlerin her biri. Devamını Oku

 • birimli nicel değişken: Yıl, TL., metre, kilogram gibi belli sayıda birim içeren ya da bir ölçme dizgesinin çeşitli birimleriyle dile getirilebilen Ve bu özellikleriyle sayı kurallarına göre işlenebilen değişken, bkz. nicel değişken, sayı dizgesi. Devamını Oku

 • aracı değişken: İki değişken arasında bir ilişkinin kurulmasında ya da bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin belirmesinde aracılık eden değişken, bkz. geliştirme. Devamını Oku

 • sıralı nicel değişken: Sençenekleri bir sayı dizgesinin birimleriyle dile getirilmeyen, ancak bir sıra düzenine göre “en iyi…, en kötü” gibi birbirinden ayrılabilen nicel değişken. Devamını Oku

 • bağımlı değişken: Bağımsız değişkenin farklı değerlerine bağlı olarak farklılık gösteren değişken, cevap değişkeni, sonuç değişkeni. (bağlanım çözümlemesi) Bir ya da birden çok değişkendeki değişimlerden etkilenen ve böylece bu değişkenlerle arasında bağıntı kurulan Devamını Oku

 • ekstremum değeri: Gerçel değerli bir f fonksiyonun en küçük (minimum) veya en büyük (maksimum) değerlerden biri. Devamını Oku

 • picard anlamında özel değer: Analitik fonksiyonun esas tekil noktasının her bir komşuluğunda alamadığı karmaşık değerlerden her biri. Devamını Oku

 • değer alanı: Bir değişkenin belli bir yorumda kazanıp, bu değişkenin yerine geçtiği adların gösterdiği dildışı nesnelerden oluşan küme. Devamını Oku

 • değişken: Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil Örnek: Sağlık bakımından canına okuyan kentler de, değişken rüzgârlara açık kentler oluyor. H. Taner Değişik sayı değerleri alabilen nicelik. Bir fonksiyonel ilişkide değişik değerler Devamını Oku

 • denetilen değişken: Denetilmekte olan sıcaklık, basınç ya da nemden biri. Suyun sıcaklığı denetiliyorsa, sıcaklıkdenetilen değişkendir. Su ise denetim ortamıdır. Devamını Oku

 • değişken antijen tipi: Konağın bağışıklık sistemi tarafından tanınan ve organizmanın yüzeyinde bulunan, eksprese edilen antijenlerden herhangi biri. Genellikle Trypanosoma’larda kullanılan bir terim, VAT. Devamını Oku

 • değerlemede eşdeğer: Gerçek ederi olmayan, ya da bilinmeyen, doğru olarak saptanamayan bir malın, değerleme gününde satılmasında eş ve benzerine göre alabileceği eder. Devamını Oku

 • fonksiyonun ekstremum değeri: Gerçel değerli bir fonksiyonun yerel maksimumu veya yerel minimumu veya tanımlı olduğu aralıkta aldığı en büyük ve en küçük değerlerden herhangi biri. Devamını Oku

 • bağımsız değişken: Yalnız tesadüfi etkenlerle farklılaştığı öngörülen değişken, sebep değişkeni. Bk. değiştirgen Devamını Oku

 • beklenen değer: Raslantısal bir değişkenin dağılımının ortalama değeri. Ödüllerin, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar