değişken tümdeğer sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değişken tümdeğer kelimesinin manası:

 1. Toplam üretimin azalıp çoğalmasına bağlı olarak artan ya da azalan mal oluş.

değişken tümdeğer ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • artan değer değişikliği: Üretimin çoğalması ile orantılı olarak bu değer değişikliğinin ücretlerde de uygulanması. Devamını Oku

 • çevrim karşıtı değişken: Bir çevrimde çevrimle ters yönde hareket eden, diğer bir deyişle çevrimin durgunluk aşamasında artan, canlanma aşamasında ise azalan değişken. Devamını Oku

 • düşük mal: Tüketicinin geliri artarken azalırken istemi azalan artan, bir başka deyişle istemin gelir esnekliği negatif olan mallar. Devamını Oku

 • veblen malı: İstemin gelir esnekliği pozitif olan ve fiyatı artarken istemi de artan, fiyatı azalırken istemi de azalan mal. krş. Giffen malı, Veblen etkisi Devamını Oku

 • durağan tümdeğer: Üretimin arttırılmasına karşılık belirli koşullara göre aynı durumda kalan tümdeğer. Devamını Oku

 • durağan tümdeğer: Üretimin arttırılmasına karşılık belirli koşullara göre aynı durumda kalan tümdeğer. Devamını Oku

 • onlu sayı dizgesi: 10’un katları ya da astları olarak artan ya da azalan sayı dizgesi. Devamını Oku

 • çıktı esnekliği: Faktörlerde aynı zamanda ortaya çıkan oransal değişmelere karşı üretimin gösterdiği oransal duyarlılık. Bu esneklik, homojen üretim fonksiyonlarında üretimin üretim faktörlerine olan esneklik katsayıları toplamına eşit olup ölçeğe göre getiriyi gösterir. Devamını Oku

 • değişken maliyet: Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet. Firmanın üretim sürecinde kullandığı değişir girdiler dolayısıyla katlandığı ve üretim Devamını Oku

 • monoton fonksiyon: Artan, azalan, artmayan, azalmayan fonksiyonlardan her biri. Devamını Oku

 • değişik tümdeğer: Geçerli koşullar dışında gerçekleşen mal değeri. Yapım kurallarının ya da ham madde değerlerinin değiştirilmesi yoluyle bulunan tümdeğer. Devamını Oku

 • ortalama değişken maliyet: Toplam değişken maliyetin üretim miktarına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan değişken maliyet. Devamını Oku

 • odd: ), (i.) acayip, bambaşka Tek, iki ile böIünemeyen Devamını Oku

 • acmastic: bir hastalığın düzenli bir şekilde artan veya azalan şiddetini, seyrini nitelendirmek için kullanılan terim. Devamını Oku

 • satak pay belgiti: Değerinin azalıp çoğalması nedeniyle satağın genel durumu ile ilintili pay belgiti. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar