değişmeyen sermaye sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değişmeyen sermaye kelimesinin manası:

 1. Bk. sabit sermaye
 2. Marksist yaklaşımda, üretim sürecine kendi değerinin ötesinde ek bir değer katmayan hammadde, yarı mamul, iş gereçleri gibi sermayenin üretim araçları biçimindeki bölümü. krş. değişken sermaye

değişmeyen sermaye ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • değişken sermaye: Marksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine emek biçiminde giren ve bu süreçte kendi öz değerine eşit ve ek bir değer artık değer yaratan bölümü. krş. değişmeyen sermaye Devamını Oku

 • değişen sermaye: Bk. değişken sermaye Devamını Oku

 • değişen sermaye: Bk. değişken sermaye Devamını Oku

 • değişmeyen düzlem: Güneş dizgesinin kütle merkezinden geçen, dizgenin bakışım düzlemi olarak kabul edilen sanal düzlem. Devamını Oku

 • emekçi sınıfı: Emeğini sermayeciye satarak geçimini sağlayanların oluşturduğu toplum kesimi. Marksist kuramda üretim sürecine kendi özgür iradesi ve sahip olduğu tek üretim faktörü olan emek gücüyle katılarak yalnızca ücret geliri elde eden Devamını Oku

 • sermaye birikimi: Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda meydana gelen artış. Marksist kuramda, üretim süreci sonucunda elde edilen artık değerin bir kısmının sermayeye dönüştürülme süreci. Devamını Oku

 • dolaylı yabancı sermaye yatırımı: Yatırımcının kendi ülkesi dışında bir ülkede hisse senedi veya tahvil gibi menkul değerler satın alması. krş. yabancı sermaye yatırımı, doğrudan yabancı sermaye yatırımı Devamını Oku

 • eşitsiz değişim: Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhine bozulması sonucu bu ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru gerçekleşen kaynak aktarımı. krş. Singer-Prebish savı Marksist yaklaşımda, malların içerdiği emek değer miktarlarının farklı olması nedeniyle, Devamını Oku

 • fiktif sermaye: Enflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlık niteliğinde bulunan sermayenin kayıtlı değerinin, fiyatlar düzeyindeki değişmelere uygun bir biçimde ayarlanmadığı durumda, görünürde daha yüksek olması. Devamını Oku

 • değiştirilmiş üstel eğri: T zaman değişkeni sonsuza giderken y’nin kavuşmaz değerinin artı c değişmezine eşit olduğu, (…) biçimindeki büyüme eğrisi. Devamını Oku

 • genişletilmiş yeniden üretim: Marksist kuramda değişmeyen sermaye ve değişken sermayeye yapılan katkılar sonucu emeğin sömürü derecesinin yükseltilmesi yoluyla mevcut üretim değerinin aşılmasına olanak veren üretim. Devamını Oku

 • değişken maliyet: Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet. Firmanın üretim sürecinde kullandığı değişir girdiler dolayısıyla katlandığı ve üretim Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye oluşumu: Bk. gayrisafi sabit sermaye yatırımı Devamını Oku

 • sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme: Faktör fiyat oranları sabitken, emeğin verimliliğini sermayenin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, sermaye yerine emek kullanımını özendiren teknolojik gelişme. Devamını Oku

 • yapısal sermaye: İşletme çalışanlarının verimliliğini destekleyen donanım, yazılım, veri tabanları, örgütsel yapı, patentler, markalar ve bunun gibi ögelerden oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye, müşteri sermayesi Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar