değiştirilmiş ortalama sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte değiştirilmiş ortalama kelimesinin manası:

 1. Bir gözlemler kümesinin, bazı gözlemler çıkartıldıktan sonra elde edilen ortalaması.

değiştirilmiş ortalama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ağırlıklı ortalama: Dizi içindeki her bir terimin, belirli bir ağırlıkla ayrı ayrı çarpıldıktan sonra bulunan toplamın, ağırlık toplamına bölünmesi ile elde edilen ortalama. Bir ölçümler kümesinin ortalaması alınırken, her ölçüm değerini küme Devamını Oku

 • ölçünlü değer: Ortalaması (…), ve ölçünlü sapması (…)olan bir X olasılıksal değişkeninin, Z = (…) bağlamı ile elde edilen dönüştürülmüş değeri. Z’nin ortalaması sıfır, değişkesi birimdir ve ölçünleştirilmiş değişken adım alır. anlamdaş z-değeri, ölçünlü olağan sapma. Devamını Oku

 • değiştirilmiş soya proteini: Soya protein yapısının asitler, alkaliler veya diğer kimyasal maddeler kullanılması veya değiştirilmesi suretiyle elde edilen bir soya ürünü. Devamını Oku

 • birlikte değişki katsayısı: Birlikte değişme gösteren bir dağılımda birbirini izleyen gözlem değerleri arasındaki karşılıklı ayrımların çarpımlarının kümel (cebirsel) toplamını, ayrımların çizel (geometrik) ortalamasına bölerek elde edilen bağlaşı ölçümü. Devamını Oku

 • ekstraksiyon aspur küspesi: Aspur tohumunun uygun bir çözücüyle yağı alındıktan sonra elde edilen kalıntısının öğütülmesiyle elde edilen proteince zengin küspe. Devamını Oku

 • ortalama: İki veya ikiden fazla sayının toplamının toplanan sayıların adedine bölünmesiyle elde edilen (sayı), vasati Örnek: Ortalama bir hesapla doksan yıllık bir ev demektir. M. Ş. Esendal İki karşıt düşünce arasında olan, yaklaşık. Orta Devamını Oku

 • düzeltilmiş beklem: (Kuramsal istatistik) Verilerin bölümlenmesi nedeniyle ortaya çıkan yanı gidermek amacıyla gözlemler kümesinde yapılan değişiklikten sonra elde edilen beklem. Devamını Oku

 • balık unu: Kurutulmuş balıktan özel işlemlerle elde edilen un. Balığın ve balık teknolojisi artıklarının, sterilize edilerek kurutulup öğütülmesi ile elde edilen, en az % 60 ham protein içeren lizin, metiyonin, sistin ve Devamını Oku

 • pelet havyar: Kefal balığı yumurtalarının yıkandıktan sonra kuru tuzla salamura edilmesi, içme suyuyla yıkanması, kurutulması, pelet halde kontrollü koşullarda preslenmesi ile elde edilen, doğal veya mumlanmış olarak elde edilen ürün, kuru tuzlanmış havyar. Devamını Oku

 • et kemik unu: Mezbahada kesilmiş veya her türlü ölmüş hayvanların olduğu gibi veya kan, tırnak, boynuz, yapağı, deri, dışkı, mide içeriği çıkarıldıktan sonra geriye kalan gövdenin belli usullerle pişirilmesi, sıkıştırmayla yağları alındıktan sonra öğütülmesiyle elde edilen en az % 4 fosfor en çok % 11 pepsinde hazmolmayan ham protein içeren ürün. Devamını Oku

 • jelatinleştirilmiş sorgum tanesi unu: Sorgum tanesinin kısmen havalandırılarak savrulması, endosperminin jelatinleştirilmesinden sonra ince un durumuna öğütülmesiyle elde edilen ve en çok % 1 ham selüloz içeren bir ürün. Devamını Oku

 • olağanlık sınaması: (İstatistiksel sınamalar) Bir gözlemler kümesinin, olağan dağılım gösteren bir evrenden rasgele örneklemeyle elde edilip edilmediğini anlamak için kullanılan sınama. Devamını Oku

 • ayçiçeği tohumu ekstraksiyon küspesi: Bütün ayçiçeği tohumunun yağının bir çözücü yardımıyla alındıktan sonraki kalıntısının öğütülmesiyle elde edilen bir yan ürün. Devamını Oku

 • ortalama üstikisel sapma: Bir gözlemler kümesinin, herhangi bir başlangıç noktası çevresindeki ikinci baklemi. Eğer başlangıç noktası yalın ortalama ise,ortalama üstikisel sapma, değişke adını alır. anlamdaş ortalama üstikisel yanılgı. Devamını Oku

 • ayçiçeği tohumu ekspeller küspesi: Ayçiçeği tohumunun yağının mekanik sıkma işlemiyle alındıktan sonraki kalıntısının öğütülmesisonucu elde edilen bir yan ürün. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar