dekstroz eş değeri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dekstroz eş değeri kelimesinin manası:

 1. Şekerler ve nişasta hidrolizatlarıyla bağlantılı olarak kullanılan, kuru maddenin bir yüzdesi olarak dekstroz cinsinden hesaplanarak belirtilen toplam indirgen şeker miktarı.

dekstroz eş değeri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • alfa tokoferol eş değeri: E vitamini miktarını belirlemede esas alınan mg/kg cinsinden bir birim. Devamını Oku

 • sabunlaşma eş değeri: Bir molekül potasyum hidroksitle sabunlaşan yağın gram cinsinden miktarı. Devamını Oku

 • nişasta melası: Mısır ve sorgum tanelerinin nişastalarının enzimler ve/veya asit kullanmak suretiyle hidrolizlenerek dekstroz üretilmesi sırasında ele geçen, en az % 43 indirgen şeker (dekstroz) ve en az % 50 toplam şeker ve en az % 73 toplam katı maddeler içermesi gereken bir yan ürün. Devamını Oku

 • zayıflama eşdeğeri: Verilen bir madde katmanının oluşturduğu zayıflamayı milimetre cinsinden belirten büyüklük. Devamını Oku

 • eşdeğer gram: Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği. Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi. Devamını Oku

 • viskozite değeri: 100 cm³ sıvının akıcılık ölçeği olarak kullanılan kabın deliğinden boşalma süresinin saniye olarak miktarı. Devamını Oku

 • nişasta değeri: Yemlerin her bir sindirilebilir organik besin maddelerinin, gelişmesini tamamlamış olan iğdiş edilmiş sığırların vücudunda yapabildiği yağ miktarıyla saf ve susuz nişastanın yaptığı yağ miktarının karşılaştırılması suretiyle bulunan, 100 kilogram yemde ifade edilen ve 1000 nişasta birimine eşit olan değer. Her kilogram saf nişastanın hesaplanan 2. 36 kilo kalori net enerji değeri, ND. Devamını Oku

 • asitlik değeri: Gıda maddelerinde titrasyonla saptanan ve titrasyonda kullanılan alkalinin normalitesine göre ifade edilen asitlik miktarı, asitlik derecesi, titrasyon asidite, total asitlik, potansiyel asitlik, toplam asitlik. Devamını Oku

 • su eşdeğeri: Bir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı; sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir. Bir cismin ısıca eşdeğer olduğu su tutarı; sayısal olarak kütle ile özgül ısı çarpımına eşittir. Devamını Oku

 • eşdeğeri eksicikler: Bir öğeciğin özdeş dolancalarında yerleşmiş eksicikler. Bir öğeciğin özdeş dolancalarında yerleşmiş eksicikler. Devamını Oku

 • joule eşdeğeri: –iişi–nın mekanik eşdeğeri, veya 4,186.107 erg = 1 kalori (20 Devamını Oku

 • joule eşdeğeri: –iişi–nın mekanik eşdeğeri, veya 4,186.107 erg = 1 kalori (20 Devamını Oku

 • bazal azot değeri: Ergin hayvanlarda yaşama payı protein gereksiniminin belirlenmesinde kullanılan ve endojen gübre azotu x 0. 4, endojen idrar azotuyla deri döküntüleri azotunun toplamından oluşan değer. Devamını Oku

 • ortaklaşa doz eşdeğeri: Bireylerin, belirli koşullar altında birlikte etkilendikleri doz eşdeğeri. Devamını Oku

 • kadmiyum eşik değeri: Bir deney düzeninde verilen bulucu tepkisinin değişmemesi koşuluyla saptanan nötron enerjisi değeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar