demolishing of judgement sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte demolishing of judgement kelimesinin manası:

 1. Yargının bozulması

demolishing of judgement ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bozma nedenleri: Ceza yargılama yöntemi yasasında, ilk yargılıkça verilen bir yargının yargıtayca bozulması için gösterilen nedenler. Devamını Oku

 • üsteleme: Üstelemek işi, tekit Alt yargılıkta verilen sonyargının yargıtayca bozulması üzerine, ilk yargılığın bozmaya uymayarak eski yargısını yeniden vermesi ve böylece görüşünde direnmesi. Devamını Oku

 • mahkeme: Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi. Duruşma. Devamını Oku

 • judgement: Yargılama, yargı, hüküm, muhakeme, karar, sağŸduyu, kanı, düşŸünce, tahmin Devamını Oku

 • yazılı buyruk: Yargıç ve yargılıklarca verilipte yargıtayca incelenmeden kesinleşen karar ve yargıların yasaya aykırı olduğunu öğrenen Tüze Bakanının, bu yargı ya da kararın, yasa adına bozdurulması için yargıtaya başvurması amacıyle C. Başsavcılığına yazılı olarak verdiği buyruk. Devamını Oku

 • değer yargısı: Bir değerlendirme getiren yargı Örnek: Sansürün değer yargıları sanatın, düşüncenin, bilimin, gerçeğin yasalarına uymaz. H. Taner Varlıkla değil, değerle ilgili yargı. Bir değerlemeyi içeren yargı (değerleme yapan yargı). Devamını Oku

 • olumsuz etki: Yargıtayca incelenmeden kesinleşen yargılara karşı verilen yazılı buyruk üzerine yargıtay, yargılıya daha çok ceza verilmesi gerekirken az verilmiş olduğu gerekçesiyle ve ancak yasaya aykırı olması nedeninden dolayı yargıyı bozarsa, bu bozmanın, yargılının cezasının artması biçiminde bir sonuç ortaya koymaması. Devamını Oku

 • yargının yorumu: Bir yargılının cezasını belirten yargıdaki cezanın tutarı ve yargının anlamında duraksanınca durumun yorum yolu ile yargıçça çözülmesi. Devamını Oku

 • üstyargılık: Bir davayı, ilk yargılıktan sonra, üst yargı yolu ile gören ve ikinci olarak yargı veren toplu bir yargılık. Devamını Oku

 • hüküm: Yargı Örnek: Hükmü doğru ve pek de yerinde olamazdı. F. R. Atay Egemenlik, hâkimiyet. Değer, aynı veya benzer nitelik Devamını Oku

 • yurd içinde geri verme zorunluğu: Hizmet bağıtının yurt içinde herhangi bir barınakta bozulmasında, başkaca bir yargı yoksa gemi adamının işveren ya da yetkilisince geminin bağlama barınağına geri gönderilmesi zorunluluğu. Devamını Oku

 • tüze yargılıkları: Anayasa, danıştay, uyuşmazlık, askerlere özgü yargılıklar gibi Anayasa ve özel yasalarla görevlendirilen yargıyerlerinin görevleri dışında kalan bütün uyuşmazlıkları çözümlemekle yükümlü ve yargıçlar yasasına bağlı yargıçlarla çalışan yargı yerleri. Devamını Oku

 • sorguya çekme hakkı: Yargıcın, yargılık üyelerinin, savcının, yanların ya da vekillerinin ve bilirkişinin yanlardan tanık ve bilirkişilerden açıklama isteme hakkı (sorguya çekme yetkisi yalnız yargıcın ya da yargılık başkanınındır). Devamını Oku

 • duruşma: Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, mahkeme, murafaa Örnek: Ortada zaptiyesiyle, hapishanesiyle, hâkimleri, duruşmaları ile devlet kuvveti vardı, karşı durulamazdı. T. Buğra Sanığın üstüne atılan suçu işleyip işlemediğini saptamak üzere, yanların hazır bulundukları sırada yüzlerine karşı sözlü olarak yargılama yapılması ve yargılamayı yargı ile sonuçlandıracak işlemlerin tümü. Devamını Oku

 • judicature: Yargılama hakkı, yargılama işlev ve işlemi Hâkimlik Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar