denge hidrosefalusu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte denge hidrosefalusu kelimesinin manası:

 1. Beyinde oluşan yapılış bozukluğu veya nekrozların sonrasında, oluşan boşlukta, beyin omurilik sıvısının birikmesi, kompensatuar hidrosefalus. Kedilerin beyin infarktüsünde ve kimi deneysel viral enfeksiyonlarda oluşur.

denge hidrosefalusu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dış hidrosefalus: Subaraknoidal boşlukta anormal miktarda omurilik sıvısının birikmesi, eksternal hidrosefalus. Doğuştan veya kazanılmış nedenlerle oluşur. Devamını Oku

 • doğuştan hidrosefalus: Doğuştan bir yapılış bozukluğu olarak kafatası boşluklarında beyin-omurilik sıvısının birikmesi. Sıvı karıncıklarda, subaraknoidal boşlukta veya her ikisinde bulunabilir. Köpek yavruları, buzağı ve taylarda yaygın olarak görülür. Devamını Oku

 • kompensatuar hidrosefalusu: Denge hidrosefalusu. Devamını Oku

 • hidrosefalus: Beyinde ventriküler sistemde, subaraknoidal boşlukta veya her iki boşluk sisteminde, doğuştan veya kazanılmış nedenlerle anormal miktarda sıvı birikimi. Oluşumunda en ön sebep beyin-omurilik akışını engelleyen tıkanmaya sebep olucu deformitelerdir. Beyinde Devamını Oku

 • hidranensefali: Sulukafa Beyin yarım kürelerinin gelişmemesi ve onların yerini beyin-omurilik sıvısının doldurmasıyla belirgin doğuştan görülen bir yapılış bozukluğu. Kuzu ve buzağılarda akabane, mavidil, Rift vadisi humması, Wesselbron hastalığı, Chuzan ve Cache Devamını Oku

 • postenfeksiyöz ensefalomiyelitis: Viral enfeksiyonlardan veya aşı uygulamalarından sonra çocuklarda ve köpeklerde görülen beyin ve omurilik yangısı, aşı sonrası ensefalitis. Devamını Oku

 • kazanılmış hidrosefalus: Kazanılmış nedenlerle, beyinde ve/veya subaraknoidal boşlukta anormal miktarda sıvı birikmesi. Devamını Oku

 • beyin karıncıkları: İçinde beyin omurilik sıvısı bulunan, kafa içinin, dört boşluğundan her biri. İkisi ön beyin biri ara beyin, biri de art beyin ile son beyinde yerleşmiş bulunan ve içi omurilik sıvısı Devamını Oku

 • denge molaritesi: Çözünen bir türün, molaritesi ile eş anlamlı olan, dengedeki derişimi (mol/L veya mmol/mL). Devamını Oku

 • denge: Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar. Devamını Oku

 • denge fiyatı: Piyasalarda arz ve talep miktarlarının eşitlendiği fiyat. İstemle sunumu birbirine eşitleyen, diğer bir deyişle istem fazlası veya sunum fazlasının olmadığı, piyasayı temizleyen fiyat düzeyi. Devamını Oku

 • ependim hücreleri: (Yun. ependyma: dış elbise; neuron: sinir; glia: zamk) Beyin ve omurilik boşluğunu saran silli hücreler. Nöral tüp oluşumu sırasında meydana gelen epitel hücre karakterinde, serebrospinal (beyin, omurilik) sıvı içinde yer alan, silleriyle beyin omurilik sıvısının hareketini sağlayan hücreler. Nörogliya hücreleri. Devamını Oku

 • genel denge çözümlemesi: Bütün piyasaların ve iktisadi karar birimlerinin birbiriyle ilgili olduğu varsayımı altında bir piyasa ya da birimde ortaya çıkan bir değişmenin diğer tüm piyasalar veya birimler üzerinde yaratacağı etkilerin çözümlenmesine ilişkin denge koşullarının araştırılması. Devamını Oku

 • meningitis: Beyin ve omurilik zarlarının yangısı. Mikroorganizmalardan, kimyasal zehirlerden ve tümör metastazlarından kaynaklanır. Serohücresel beyin zarı yangısı viral enfeksiyonlarda, kanamalı meningitis septisemik şarbonda ve ender olarak diğer septisemilerde, fibrinli meningitis özellikle sığırların kangrenli nezlesinde ve granülomatöz meningitis ise tüberküloz, kriptokokozis ve diğer granülomatöz hastalıklarda görülür. 1. Pakimeningitis. 2. Leptomeningitis. Devamını Oku

 • denge taşı: Omurgalıların özellikle de memelilerin iç kulak keseciğinde bulunan kalsiyum tuzu. (Yun. statos: sabit; lithos: taş; ous: kulak) İç kulakta, denge taşlı kese içinde bulunan salgı maddesi kum ya da kalsiyum Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar