dengelenmiş polimorfizm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte dengelenmiş polimorfizm kelimesinin manası:

 1. (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bireylerin iki ya da daha fazla tipinin dengeli olarak bir arada bulunması. 2. Bir populasyonda bir genin bir karakter ya da farklı alellerinin şekilleri. 3. Devamlı yeni döllerin meydana geldiği bir populasyonda iki ya da daha fazla formun birkaç döl aynı durumda kalması.

dengelenmiş polimorfizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • polimorfizm: Çok biçimlilik (Yun. polys: çok; morphe: şekil) 1. Bir tür veya populasyon içinde farklı şekilli bireylerin bulunuşu. 2. Kendiliğinden alelik varyasyonlar gösterme ya da DNA restriksiyon modelinde değişiklik gösterme. Devamını Oku

 • polimorf: Çok biçimli (Yun. polys: çok; morphe: şekil) Bir tür ya da populasyonda iki ya da daha fazla farklı formun bulunması. Devamını Oku

 • amorf: Biçimsiz. Bk. buzsul olmayan Biçimsiz Devamını Oku

 • monomorfizm: (Yun. monos: tek; morphe: şekil) Bir böcek türünde ya da kolonisinde bütün bireylerin birbirine benzemesi. Devamını Oku

 • alellerin ayrışımı ilkesi: Eşey hücrelerinin oluşumu sırasında bir genin alellerinin birbirinden ayrılarak meydana gelen eşey hücrelerinin yarısında bu alellerden birinin, öbür yarısının ise diğerinin bulunması. Devamını Oku

 • neomorf: (Yun. neos: yeni; morphe: şekil) Tipten yapısal değişikliklerle ayrılma; gelişme sırasında değişiklik gösteren bir mutant alel sebebiyle yeni bir görünüşe sahip olma. Devamını Oku

 • heterodubleks: Genetik rekombinasyon esnasında, farklı ebeveynlere ait çift moleküllerin tamamlayıcısı olan tek iplikleri arasında baz çiftleşmeleriyle meydana gelen DNA. Her bir ipliğin farklı bir kaynaktan geldiği ve bu nedenle tam olarak Devamını Oku

 • higromorf stoma: (Yun. hygros: yaş, ıslak; morphe: şekil; stoma: ağız) Sucul ortamlarda yaşayan bitkilerde fazla suyu atabilmek için stomaların epidermis yüzeyinden daha yakanda oluşmuş şekli. Sucul ortamlarda yaşayan bitkilerde fazla suyu atabilmek Devamını Oku

 • telyotoki: Tüm bireylerin aynı ebeveynden meydana geldiği ve temel olarak erkeklerin oluşmadığı bir çeşit partenogenezis. Devamını Oku

 • alel: Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri. Her biri, bir karakterin farklı şekilde belirmesine sebep olan, tek bir gen lokusunun iki veya Devamını Oku

 • mezomorf: (Yun. mesos: orta; morphe: şekil) Yapı, şekil ve büyüklüğün normal olması. Devamını Oku

 • katabolizma: Yadımlama. Maddelerin yüksek terkiplerinin, dokularda yakılarak daha basit terkipte maddeler meydana gelmesi. Devamını Oku

 • morfotip: (Yun. morphe: şekil; typos: örnek) 1. Polimorf bir türün sadece bir şekline ait tip örneği. 2. Dimorfizm ya da ipolimorfizm görülen bir türde ikinci ya da daha sonraki bir formu tanımlamak için seçilen örnek. Devamını Oku

 • yer biçimi terselmesi: Kıvrımlı, kimi kez de kırıklı yapılarda, bir teknenin yanındaki kemere göre daha aşağıda kalması gerekirken, aşınmanın kemerde daha etkili olması nedeniyle, tersine ondan daha yüksekte kalması durumu, bkz. tünemiş tekne. Devamını Oku

 • alel gen: Bir genin iki veya daha fazla alternatif formlarından biri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar