deniz üzümügiller sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte deniz üzümügiller kelimesinin manası:

 1. İki ya da bir evcikli, 2 m kadar boylanabilen, zengin dallanma gösteren, yaprakları nodlarda pul şekline dönüşmüş, meyveleri eriksi tipte, sürünücü ya da tırmanıcı bitkiler.

deniz üzümügiller ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • huş ağacıgiller: Bir evcikli, yaprakları almaşlı ve yapraklarını döken, çiçekleri tek eşeyli, ovaryum alt durumlu, meyveleri fındıksı ya da kanatlı fındıksı (samara) tipte, ülkemizde beş cins ve 12 türle temsil edilen bir familya. Devamını Oku

 • karaağaçgiller: İki çeneklilerden, yaprakları dişli, çiçekleri demet durumunda ve meyveleri kapçık meyve olan, karaağaç, çitlembik vb. cinsleri içine alan bitki familyası. Yaprakları almaşlı dizilişli, çiçekleri er dişi ya da tek eşeyli, Devamını Oku

 • şimşir ağacıgiller: Bir ya da iki evcikli, her dem yeşil, yaprakları almaşlı ya da karşılıklı, çanak yaprakları dörtlü ve tabanda birleşik, taç yaprakları olmayan, ovaryum üst durumlu, lokukusit kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 1 cins ve 2 türle temsil edilen, ağaç, çalı nadiren de otsu bitkiler. Devamını Oku

 • duvar sarmaşığıgiller: Yaprakları almaşlı, nadiren karşılıklı dizilişli, çanak yaprakları körelmiş, taç yaprakları 5-10 tane olup serbest ya da birleşik, ovaryum alt durumlu, bakka ya da eriksi meyveleri olan, ülkemizde bir cins ve iki türle temsil edilen, tırmanabilen otsu, çalı ya da ağaçsı bitkiler. Devamını Oku

 • üzüm: Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi. Asmagiller (Vitaceae) familyasından, yaprakları elsi, bakka tipi meyveleri olan ve meyveleri için kültürü yapılan, ülkemizde 3 tür ve pek Devamını Oku

 • kızılcıkgiller: İki çeneklilerden, çoğu iri gövdeli, yaklaşık on cinste toplanan yüz kadar türü olan bir bitki familyası. Yaprakları karşılıklı ya da almaşlı, çanak ve taç yaprakları 4-5’li ya da bazen taç Devamını Oku

 • kazayağıgiller: Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, çiçekleri ışınsal simetrili, taç yaprakları olmayan, ovaryumları genellikle üst nadiren alt durumlu, meyveleri etli yapı ile çevrilmiş fındıksı ya da kapsül tipte, genellikle tuzlu topraklarda yetişen, ülkemizde doğal olarak 27 cins ve 71 türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık, otsu ya da çalımsı bitkiler. Devamını Oku

 • fesçitarağıgiller: Yaprakları karşılıklı ya da dairesel dizilişli, çiçekleri toplu hâlde ve bir simetrili, er dişi, çanak yaprakları 5-10 tane, taç yaprakları 4-5 parçalı olan, ovaryum alt durumlu, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde 10 cins ve 200 kadar türle temsil edilen, bir, iki ya da çok yıllık otsu, nadiren çalımsı bitkiler. Devamını Oku

 • tüylü meşe: Yaprakları tüylü olan bir meşe türü. Kayıngiller (Fagaceae) familyasından, 4-5 m kadar boylanabilen, yaprak döken ve yapraklarının alt yüzü sık tüylerle örtülü olan, fındıksı tipte meyveleri olan, ülkemizin her tarafında Devamını Oku

 • hodangiller: İki çeneklilerden, üzeri sert dikenlerle kaplı otsu ve ağaçsı bitkiler familyası. Yaprakları almaşlı ya da nadiren karşılıklı dizilişli, çiçekleri genellikle er dişi, ışınsal ya da bir simetrili, taç ve çanak Devamını Oku

 • papatyagiller: Yaprakları almaşlı ya da karşılıklı, basit ya da birleşik ayalı, çiçekleri bir kapitulum üzerinde bulunan, çanak yaprakları tüy şekline dönüşmüş, taç yaprakları 4-5 tane olup tüpsü ya da dilsi, aken tipi meyveleri olan, ülkemizde 130 cins ve 1100 kadar türle temsil edilen, sütlü ya da sütsüz, bir, iki ya da çok yıllık, otsu, çalımsı nadiren Devamını Oku

 • kabakgiller: İki çeneklilerden, kabak, kavun, karpuz, hıyar vb.ni içine alan, geniş yapraklı, sürüngen ve sarılgan bir bitki familyası. Yaprakları almaşlı dizilişte olan, çiçekleri tek ya da iki eşeyli; çanak ve taç Devamını Oku

 • sütleğengiller: İki çeneklilerden, sütleğen, kauçuk, manyok vb. önemli bitkileri içine alan bir familya. Yaprakları basit, almaşlı nadiren karşılıklı dizili, kapçık tipte meyveleri olan, bir ya da iki evcikli, tohumları üzerinde genellikle Devamını Oku

 • çınar ağacıgiller: Yaprakları basit ya da elsi bölmeli, çiçekleri tek eşeyli ve aşağıya doğru sarkan küre şeklindeki başaklarda bulunan, su kenarlarında, park ve bahçelerde gölgesinden faydalanmak için yetiştirilen, tek evcikli, dünyada 1 cins ve 10 kadar tür ile, ülkemizde de çınar (Platanus orientalis) türü ile temsil edilen yapraklarını döken ağaçlar. Devamını Oku

 • çoban üzümü: Çiçekleri yaprak koltuklarında ve rasemöz durumda olan, siyah ve etli meyveleri yenen, Karadeniz Bölgesi’nde daha çok yaprak döken ormanların altında yayılış gösteren, 1-6 m kadar boyda yaprak döken çalılar. Trabzon çayı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar