denounce sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte denounce kelimesinin manası:

 1. İhbar etmek, haber vermek, ifşa etmek
 2. Mukavele veya anlaşmanın fesholunacağını haber vermek
 3. Suçlamak, itham etmek, bir kimsenin kusurlarını açığa vurmak.
 4. Aleyhinde olmak; ihbar etmek; kınamak; kehanette bulunmak; geçersizliğini duyurmak

denounce ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • denounce strongly: ŞŸIddetle telin etmek, ağŸır bir şŸekilde eleşŸtirmek, şŸiddetle ayıplamak, ağŸır bir şŸekilde karşŸı gelmek Devamını Oku

 • prophesy: Gelecekten haber vermek, önceden haber vermek, kehanette bulunmak, vahiyle haber vermek Kehanette bulunmak, keramet göstermek, önceden haber vermek, gaipten haber vermek Devamını Oku

 • divine: Tanrı ile ilgili tanrı bilime ait, ilâhi, kutsal, göksel, tanrısal Fevkalade, mükemmel, fevkalade, mükemmel, ala Devamını Oku

 • peach: İhbar etmek, ele vermek, haber vermek. Gammazlamak, ihbar etmek Devamını Oku

 • peach: İhbar etmek, ele vermek, haber vermek. Gammazlamak, ihbar etmek Devamını Oku

 • peach: İhbar etmek, ele vermek, haber vermek. Gammazlamak, ihbar etmek Devamını Oku

 • inform: Bilgi vermek, haber vermek, söylemek, bildirmek Şekil vermek, canlandırmak Devamını Oku

 • presage: Geleceği bildiren belirti Önsezi Olacağı Devamını Oku

 • report: Söylemek, anlatmak, nakletmek Rapor vermek veya yazmak Devamını Oku

 • augur: Kehanette bulunmak, önceden bildirmek, işareti olmak, alamet olmak Eski Roma,da kuşlara bakarak kehanet etmekle görevli bir çeşit falcı Devamını Oku

 • fault: Kusur, kabahat, hata, yanlış Eksiklik, ayıp Devamını Oku

 • denunciate: Açıklamak, ifşa etmek, suçlamak itham etmek Bir kimsenin kusurlarını açığa vurmak Devamını Oku

 • foretold: [foretell] gaipten haber vermek, önceden haber vermek, kehanette bulunmak, mek Devamını Oku

 • yield: Vermek, ödemek Mahsul vermek Teslim Devamını Oku

 • attend: Dikkatini vermek, kulak vermek, dinlemek, katılmak, devam etmek; hazır bulunmak; bakmak, hizmet etmek, eşlik etmek, beraberinde getirmek (toplantıya) iştirak etmek, katılmak Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar