deri iyodizmi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte deri iyodizmi kelimesinin manası:

 1. At ve sığırlarda kazayla aşırı dozda iyot içeren ilaçlar kullanıldığında veya tedavi amacıyla fazla miktarda iyot verildiğinde, deride oluşan kuru sebore ve pullanmalarla belirgin patolojik değişim.

deri iyodizmi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sığırların deri anjiyomatozisi: Sığırlarda özellikle sırt bölgesindeki deride çok sayıda iyicil damar tümörünün oluşumuyla belirgin, yangı veya şiddetli kanamalara neden olabilen hastalık. Devamını Oku

 • deri nokardiyozisi: Nocardia asteroides tarafından oluşturulan ve deride sülfür granülleri içeren pyogranülomlarla belirgin hastalık. Devamını Oku

 • deri şarbonu: Şarbon etkenlerinin deride küçük yaralardan girerek önce vezikül, daha sonra yaygın ödem ve siyah kabuklu püstül oluşumuyla belirgin, daha çok insanlarda görülen, tedavi edilmezse septisemi ve toksemiye öncülük eden hastalık tablosu, kutanöz şarbon. Devamını Oku

 • deri anjiyomatozisi: Süt ineklerinde, deride özellikle sırt bölgesinde, 1.0-1.5 santimetre çapında, tekrarlayan kanamalara ve yangı oluşumuna neden olabilen, deride düğümcükler tarzında damar üremesiyle belirgin, insanlardaki piyojenik granüloma benzer çok sayıda iyicil tümör. Devamını Oku

 • kabarcıklı deri hastalığı: Poxviridae ailesinde kapripoksvirüs cinsinde bir virüsün sığırlarda neden olduğu, deride yaygın ve ağrılı şişliklerin görüldüğü hastalık. Devamını Oku

 • deri histiyositozisi: Kolli ve şetlant başta olmak üzere belli köpek ırklarında, deride ve deri altında histiyositlerin çok sayıda düğümcük oluşturacak tarzda üremesiyle belirgin nedeni bilinmeyen ve gençlerde görülen bir proliferatif hastalık. Düğümcükler zamanla tamamen gözden kaybolabilir. Devamını Oku

 • deri tüberkülozu: Sığır, kedi ve köpeklerde saprofitik atipik mikobakterilerce oluşturulan ve bacakların alt kısımlarındaki deride kronik seyirli sert granülom, ülser ve apse oluşumuyla belirgin tüberküloz, kutanöz tuberkülöz. Devamını Oku

 • deri layşmanyozisi: Deri üzerinde ülseratif özellikli tek veya çok sayıda lezyonun oluşmasıyla ayırt edilen endemik bir hastalık. Hastalık Avrupa ve Amerika biçimi olarak ikiye ayrılmaktadır. Avrupa layşmanyozisi klinik ve epidemiyolojik özelliklerine, hastalığa neden olan etkenlere (L. tropica, L. aethiopica ve L. major) göre üç belirgin tipte görülmektedir. Güney ve Orta Amerika’da görülen ve L. mexicana veya L. Devamını Oku

 • deri frengisi: Deride frengi sonucu ortaya çıkan değişmelerin genel adı. Devamını Oku

 • lenfatik deri lökozu: Münferit veya tüm lenf yumrularının iştiraki, derinin çok sayıda lökotik tümörleriyle belirgin lenfatik tipin kötücül tümörleri. Devamını Oku

 • deri kalsinozisi: Deride yerel olarak sırt, kasık ve karın bölgelerinde kalsiyumun ve kalsiyum tuzlarının ektopik birikimi, kalsinozis kutis. Köpeklerde hiperadrenokortisizm olgularında ve normal fino köpeklerinde görülür. Devamını Oku

 • hidrolizlenebilir deri kazıntısı: Taze veya tuzlanmış deriden sıyrılan etlerin asitle hidrolizlenip yağı alındıktan sonra süzülüp nötralize edilmesiyle elde edilen, % 50 kuru maddeye ulaşıncaya kadar buharlaştırılmışsa koyulaştırılmış (et) kazıntısı hidrolizatı diye belirtilen, en az protein ve en çok tuz garantisi verilmesi gereken bir ürün. Devamını Oku

 • fibrotik deri yangısı: Dermisin derin tabakalarını etkileyerek deride aşırı derecede fibröz bağ doku artışına öncülük eden deri yangısı. Furunkulozis, lenfödem, dermatomiyozitis, lupus eritematozus, fotodermatitis ve akral yalama hastalığı gibi nedenlerden kaynaklanır. Devamını Oku

 • kangrenli deri yangısı: Bir aylıktan büyük tavukların, göğüs ve bacakların iç yüzünde nekroz ve kangrenle belirgin, yüksek oranda ölümlere neden olabilen bakteriyel hastalık. Clostridium perfringens Tip A ve Clostridium septicum ve Staphylacoccus aereus tarafından birlikte veya ayrı ayrı oluşturulur, kangrenli selülitis, nekrotik dermatitis. Devamını Oku

 • bukağılık deri yangısı: Atlarda bukağılığın arka kısımları ve ökçe bölgesindeki derinin ikincil bakteriyel enfeksiyonu sonucu oluşan kızartı, seröz eksudasyon, kabuklanma, erozyon, ülser ve şiddetli ağrıyla belirgin irinli akut veya kronik deri yangısı, atların bukağılık dermatitisi, bıcılgan, çamur ateşi, yağlı ökçe, hlk. şikak. Hastalığın nedenleri arasında birincil irritan temas dermatitis, kontakt aşırı duyarlılık, stafilokokal folfikülitis, dermatofilozis, dermatofitozis, korioptik uyuz, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar