derslik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte derslik kelimesinin manası:

 1. Sınıf, dershane.
 2. Bir ders saati süresine uygun.
 3. Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, tartışma, küme çalışması gibi yollarla ve çok kez türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak içinde ders gördükleri yer.

derslik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dershane: Öğrencilerin, bir öğretmenin gözetimi altında, anlatma, araştırma, küme çalışması vb. yollarla ve türlü eğitim araç ve gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, derslik, sınıf. Öğrencilere okul dışında para ile ders Devamını Oku

 • özel derslik: Okullarda işlik, resim salonu, müzik odası vb. yerlere verilen ad. Her yaştan öğrencilerin belli dal ve konularda yetişmelerini, bilgi ve beceri bakımından eksikliklerinin giderilmesini sağlamak amacıyla gerçek ya da tüzel Devamını Oku

 • classroom derslik: Dershane Devamını Oku

 • çalışma salonu: Öğrencilerin, bir ya da birkaç öğretmenin gözetimi altında ders çalıştığı yer. Devamını Oku

 • ünite: Birlik, birleşmiş olma durumu. Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, birim. Devamını Oku

 • demokratik denetim: Öğretmen, yönetici ve öteki görevlilerin çalışmalarının değerlendirilmesi; alınması gereken eğitim ve öğretim önlemlerinin kararlaştırılması; eğitim amaçlarının, ders konularının, ders araç ve gereçlerinin, öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi gibi konularda bütün ilgililerin görüş ve öğütlerini bildirmelerine olanak sağlayan denetim biçimi. Devamını Oku

 • okul ve öğrencileri koruma derneği: Bir okula devam eden öğrencilerin daha iyi koşullar içinde eğitim görmelerini sağlamak için giyim, ders kitabı ve aracı gibi konularda yardımda bulunmak ve gerekirse yeni okul binası yapmak ya da yapılmış binaları onartmak gibi amaçlarla çalışan ve Dernekler Yasasına göre kurulan dernek. Devamını Oku

 • görselişitsel eğitim: Basılı eğitim gereçlerinin yanında daha çok görme ve işitme duyularına yönelik gereçlerden yararlanarak yapılan eğitim. Devamını Oku

 • öğrenci: Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, talebe, şakirt. Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse. Devamını Oku

 • ilgi merkezi: Öğrencilere çekici gelen ve eğitim programını uygularken okulun yararlanabileceği çevresel ya da yaratıcı nitelikte yaşantıların kaynağı. Öğrencilerin ilgisini çeken ders, konu ya da iş. Devamını Oku

 • seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı. Üniversitelerde öğretim elemanının yönetimi altında öğrencilerin yaptıkları araştırmalarla ilgili rapor hazırlama, tartışma Devamını Oku

 • eğitsel kollar: Okullarda sınıf dışı eğitim etkinliklerinden bir bölümünün gerçekleşebilmesi için ortak ilgileri bulunan istekli öğrencilerce kurulan ve bir kılavuz öğretmenin gözetimi altında doğrudan doğruya öğrenci başkanlarınca yönetilen eğitsel kuruluşlar. Devamını Oku

 • yetişmen öğretmen: Göreve yeni atanmış olup tecrübeli bir ya da birkaç öğretmenin gözetimi altında eğitim ve öğretim çalışmalarına katılarak kendini yetiştirmekte olan öğretmen, bk. asil öğretmen. Devamını Oku

 • ders gezisi: Bir ya da birkaç dersin öğretimiyle ilgili olarak, öğretim programının amaçlarına ve yönergelerine uygun biçimde bir ya da birkaç öğretmenin gözetimi altında yapılan her türlü planlı gezi. Devamını Oku

 • öğretim yöntemi: Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçleri ile tüm öğrenme durumu göz önünde tutularak saptanan ve izlenen mantıklı yol. Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğretim gereçlerinin kullanılması bakımından ölçünleşmiş olan yol. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar