desatiri hikmet sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte desatiri hikmet kelimesinin manası:

 1. Hikmet düsturları. Hikmet ve maslahatın iktiza ettirdiği kaideler. (Osmanlıca'da yazılışı: desatir-i hikmet)

desatiri hikmet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • desatiri aliye: Yüksek ve ulvi düsturlar ve kaideler. (Osmanlıca’da yazılışı: desatir-i âliye) Devamını Oku

 • desatiri ilmiye: İlmin düsturları. İlmin icab ettirdiği kaideler. (Osmanlıca’da yazılışı: desâtir-i ilmiye) Devamını Oku

 • desatir: (Düstur. C.) Düsturlar, kaideler. (Desatir-i hikmet, nevamis-i hükümetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizac etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz. M.) Devamını Oku

 • desatir: (Düstur. C.) Düsturlar, kaideler. (Desatir-i hikmet, nevamis-i hükümetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizac etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz. M.) Devamını Oku

 • fenni hikmet: Felsefe bilgisi. (Bak: Hikmet) (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i hikmet) Devamını Oku

 • desatiri islamiye: İslama ait kaide ve düsturlar. (Osmanlıca’da yazılışı: desâtir-i islâmiye) Devamını Oku

 • teennii hikmet: Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.(Nasılki bir ekmeğin vücudu; tarla, harman, değirmen, fırına terettüb eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet var. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için o tertib-i eşyadaki manevi basamakları müraat etmez. Ya atlar düşer ve yahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. M.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • teennii hikmet: Hikmetin yavaş yavaş ve akıllıca gibi, en faydalı şekilde zuhuru.(Nasılki bir ekmeğin vücudu; tarla, harman, değirmen, fırına terettüb eder. Öyle de, tertib-i eşyada bir teenni-i hikmet var. Hırs sebebiyle teenniyle hareket etmediği için o tertib-i eşyadaki manevi basamakları müraat etmez. Ya atlar düşer ve yahut bir basamağı noksan bırakır; maksada çıkamaz. M.) (Osmanlıca’da yazılışı: Devamını Oku

 • fenni hikmetül eşya: Tabiat bilgisi. Eşyadaki intizam, mükemmellik ve insanlara olan faydaları ve onlardan faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolu. (Osmanlıca’da yazılışı: fenn-i hikmet-ül eşya) Devamını Oku

 • hikmet: Bilgelik. Sebep, gizli sebep Örnek: Ben artık korkmuyorum her şeyde bir hikmet var / Gecenin sonu seher, kışın sonunda bahar. Z. O. Saba Özlü söz, vecize Örnek: Biz bize benzeriz sözü ile millî hikmetlerimizin en Devamını Oku

 • taabbüdı: İbadete ait olup emrolunduğu için yapılan. Sebeb ve illeti sadece emir olan, aklın muhakemesine bağlı olmayan. İbadete ait ve müteallik.(Mesail-i şeriattan bir kısmına “Taabbüdi” denilir; aklın muhakemesine bağlı değildir; emrolduğu için yapılır. İlleti, emirdir.Bir kısmına “Makul-ül mana” tabir edilir. Yani: Bir hikmet ve bir maslahatı var ki, o hükmün teşriine müreccih olmuş; fakat sebep ve Devamını Oku

 • maslahatı mürsele: Şeriat tarafından ne itibar ve ne de ibtal ve ilga edildiği malum olmayan bir mes’elenin maslahat üzere fakihler tarafından hükümlendirilmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: maslahat-ı mürsele) Devamını Oku

 • hikmetfeşan: Hikmet neşreden, hikmet yayan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-feşan) Devamını Oku

 • hikmetfeşan: Hikmet neşreden, hikmet yayan. (Osmanlıca’da yazılışı: hikmet-feşan) Devamını Oku

 • kavaid: (Kaide. C.) Kaideler. Hareket porgaramları. Dil öğreten bir kitaptaki kaideler. Arab lisanındaki kaidelerin dercedildiği gramer kitabı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar